Andor je v četrtek ob zaključku prvega dela konference udeležencem dejal, da mora biti ustvarjanje delovnih mest "absolutna prioriteta" unije. Glede na šibko gospodarsko okrevanje bi namreč brezposelnost še lep čas lahko vztrajala na visoki ravni in se celo dvignila nad današnjo mejo 25 milijonov brezposelnih v EU.

Socialni dialog mora ostati temeljna koordinacijska metoda

Ustvarjanje delovnih mest pa ne more biti resnična prioriteta brez spremembe prevladujoče makroekonomske paradigme, je prepričan komisar. Po njegovih ocenah podedovani model gospodarske in denarne unije ni ustvaril čvrstih temeljev za gospodarsko blaginjo ali socialno kohezijo.

Zato je po njegovem mnenju zdaj čas, ko je gospodarski in denarni uniji treba "dati resnično zaposlitveno in socialno dimenzijo: Evropsko denarno unijo 2.0".

Socialni dialog, tako Andor, pa mora ostati temeljna koordinacijska metoda. Sodelovanje med komisijo, članicami, socialnimi partnerji ter javnimi in zasebnimi interesnimi skupinami je namreč za ustvarjanje novih delovnih mest neizogibno.

Gostitelj je v nagovoru izpostavil tudi problem segmentacije trga dela, do katere prihaja predvsem na osnovi starosti in spola. Za dinamičen trg dela je po njegovih besedah res treba zmanjšati preostale pravne ovire za zaposlovanje teh skupin, kar pa ne pomeni, da se pri tem ne upošteva razlik pri priložnostih na trgu in potrebah različnih skupin.

Brezposelnost "zaskrbljujoča in popolnoma nesprejemljiva"

Ob tem se je Andor dotaknil tudi problematike zaposlovanja mladih in izpostavil, da je brezposelnost pri tej skupini "zaskrbljujoča in popolnoma nesprejemljiva", zato mora na tem področju politika zaposlovanja dosegati boljše izide.

Ob zaključku konference je Andor poudaril, da so postavljeni cilji EU pri zaposlovalni politiki ambiciozni, a tudi realni. Pomembno je namreč vedeti, da na dolgi rok obstaja potencial za dosego teh ciljev, če sprejmemo pravilne odločitve, obenem pa je potrebna tudi sprememba v razmišljanju, praksi in oblikovanju politik.

Nobelov nagrajenec za ekonomijo iz leta 2010 Christopher Pissarides pa meni, da so postavljeni cilji unije sicer dobri, vendar v tem trenutku niso realni. Dejal je, da nihče ni pričakoval, da bo kriza tako globoka in dolga. Kljub temu pa je "vredno poskusiti", saj bo Evropa zagotovo na boljšem, če se bo tem ciljem sledilo, je povedal.

Varčevalni ukrepi in reforme ne morejo še bolj poslabšati razmer

Čeprav resničnega izboljšanja razmer po Pissaridesovih besedah ne bo še kar nekaj časa, je prepričan, da varčevalni ukrepi in reforme ne morejo še bolj poslabšati razmer, zato je treba do dogovorov, predvsem na podlagi socialnega dialoga, priti čim prej.

Reforme, ki bi pripomogle k izhodu iz krize, so trenutno glavna tema tudi v Sloveniji. Predlagane spremembe delovnopravne zakonodaje so bile ravno danes na mizi Ekonomsko-socialnega sveta, v pripravi pa je tudi pokojninska reforma. Komisar Andor bo Slovenijo obiskal 17. septembra, kjer se bo, kot je povedal, v okviru konference o reformi trga dela sestal z ministrom za delo, družino in socialne zadeve Andrejem Vizjakom.

Dvodnevna konferenca o zaposlovanju je odziv na trenutni dvig brezposelnosti na ravni EU. Danes je bila pozornost udeležencev usmerjena na delovna mesta, pri katerih bo v prihodnosti največ zaposlitvenih priložnosti. Gre za zeleno ekonomijo, informacijske in komunikacijske tehnologije ter zdravstvene storitve.

V četrtek so udeleženci med drugim govorili o soočanju z brezposelnostjo v Grčiji, Portugalski in na Irskem, socialnem podjetništvu, ovirah pri zaposlovanju žensk, problematiki mladih, aktivnem staranju in dimenziji trga dela. Konference se je udeležilo okoli 400 visokih gostov, strokovnjakov in predstavnikov članic unije, tudi Slovenije, sindikatov in evropskih institucij.