Za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus se lahko prijavijo majha, srednje velika in velika podjetja ter zavodi, ki na katerem koli področju vsaj eno leto izvajajo aktivnosti in projekte, ki so usmerjeni v dolgoročno dobrobit zaposlenih, okolja, skupnosti, kupcev in s katerimi presegajo minimalne, z zakonom določene standarde poslovanja in jih zato lahko štejemo med družbeno odgovorne, ne glede na to, ali so svoja prizadevanja formalno že potrdili s pridobitvijo certifikatov, nagrad ali priznanj. Podjetja in zavodi, ki se prijavljajo na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus, morajo na vseh področjih družbene odgovornosti izpolnjevati zakonsko predpisane normative in ne smejo biti v obsežnejših postopkih pred zakonskimi ali strokovnimi organi zaradi svojega poslovanja. Podjetje oziroma zavod, ki na katerem koli področju ne izpolnjuje minimalnih standardov, ne more kandidirati za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS, če pa v roku dveh let pred oz. po podelitvi nagrade intenzivno krši dobro prakso oz. zakonodajo, jo lahko nagrajencu organizatorji tudi odvzamejo. Za posebna priznanja lahko kandidirajo tudi novinarji/ke, podjetniki/ce s slovenskimi koreninami, ki delujejo v zamejstvu oz. po svetu, ter drugi posamezniki ali organizacije, ki delujejo v kontekstu družbene odgovornosti.

Prihodnji četrtek bo ob razpisu za HORUS 2012 - Slovensko nagrado za družbeno odgovornost v Kristalni palači IBM Slovenija v Ljubljani potekal seminar »Dobre prakse slovenskih družbeno odgovornih podjetij«. Na njem bodo predstavili usmeritve EU na področju razvoja družbene odgovornosti podjetij ter akcijo CSR Europe: Enterprise 2020. Velik poudarek bo dan predstavitvam dobre prakse dosedanjih prejemnikov nagrade Horus, pa tudi posebnostim razpisa Horus 2012, pregledu prijavnice in diskusiji s potencialnimi prijavitelji na razpis.

Na seminarju se bodo predstavila tudi podjetja, prejemniki nagrade Horus v letih 2009-2011. Nagrade Horus so v letu 2009 prejela podjetja Informa Echo, Atech Elektronika in Trimo, v letu 2010 podjetji Abbott Laboratories in UniCredit Banka Slovenija, in v letu 2011 podjetja Lotrič laboratorij za meroslovje, Mariborski vodovod, javno podjetje ter BTC.

Organizatorja seminarja sta: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi (Sekcija za spodbujanje družbene odgovornosti), s podporo Ameriške gospodarske zbornice in IBM Slovenija ter v sodelovanju s podpornimi partnerji projekta Horus 2012, ki si že od leta 2009 prizadevajo zbrati dobre prakse slovenskih družbeno odgovornih podjetij.

Na seminarju pričakujejo predstavnike podjetij, zavodov in posameznike, ki bi želeli izboljšati strategijo družbene odgovornosti v svoji organizaciji, pa tudi tiste, ki imajo namen kandidirati za nagrado Horus 2012. Predstavitev posebnosti razpisa Horus 2012, pregled prijavnice in diskusija s potencialnimi prijavitelji na razpis bo potekala brezplačno tudi v Mariboru, 5. oktobra 2012 od 9. do 12. ure v prostorih Štajerske gospodarske zbornice.

Razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost – HORUS 2012 poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS dr. Danila Türka in v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno – interesnimi organizacijami do 23. oktobra, vse informacije o nagradi HORUS pa so objavljene na spletni strani www.horus.si.