Družbeni inovatorji se lahko prijavijo v treh kategorijah: IDEJA – imam idejo, ki je socialna inovacija in izkazuje družbene učinke, PILOT - imam zasnovan projekt, ki jasno kaže potencialni družbeni učinek z vzdržnm poslovni modelom; imam že izdelan poslovni načrt in ekipo sodelavcev, ki dela na izbpljšavah ali SCALE-UP – imam delujoč projekt, ki je že izkazal uspešnost pri doseganju družbenih učinkov, na enem ali več geografskih področij; že poslujemo in smo močno strateško usmerjeni.

Nagradni sklad predvideva denarno nagrado v višini 2000 evrov, povabilo na udeležbo na Investment ready Program-Dunaj v vrednosti 400 evrov, možnost sodelovanja z najbolj priznanimi socialnimi inovatorji v Evropi (Social Innovation Park Bilbao and Denokinn) in svetovalne storitve Socialnih inovatorjev prihodnosti.

Rok prijave je 6. oktober, razpisna dokumentacija in prijavni obrazec pa se nahajajo na spletnem mestu www.skup.si.