Na javni predstavitvi bodo, kot je v imenu poslanske skupine zapisala poslanka Tamara Vonta, poslanci iskali odgovore na vprašanja o posledicah sprejetja zakona za uravnoteženje javnih financ, uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov za visokošolski prostor in o vplivu spremenjenega načina imenovanja sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis), ki ga prinaša omenjena novela, na neodvisnost Nakvisa.

V poslanski skupini namreč ocenjujejo, da se je prihodnja, spremenjena podoba slovenskega visokega šolstva začela oblikovati ravno s sprejemom zakona za uravnoteženje javnih financ in uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, novela zakona o visokem šolstvu pa je po njihovem prepričanju le še pika na i temu. Opozarjajo tudi, da so imeli vsi deležniki ob oblikovanju predloga novele zgolj dva dni časa za oblikovanje pripomb.

Vlada je novelo zakona o visokem šolstvu, ki med drugim tudi spreminja sestavo in način imenovana sveta Nakvisa, v DZ poslala 20. septembra. Novelo sicer že od začetka spremljajo kritike, da za njeno javno obravnavo ni bilo dovolj časa.