S tem se je minister za pravosodje in javno upravo odzval na četrtkove očitke omenjene zbornice, da ministrstvo sankcionira in obsoja stečajne upravitelje "zgolj na podlagi javnih objav medijev". Pličanič je namreč na zbornico pred kratkim poslal predlog za uvedbo disciplinskih postopkov zoper sedem stečajnih upraviteljev, med drugim tudi zoper predsednico zbornice, ker v nekaterih stečajnih postopkih naj ne bi ravnali z zadostno profesionalno skrbnostjo.

Pličanič je v pogovoru za STA zagotovil, da je pri svojem predlogu ravnal skladno z obstoječo zakonodajo in pooblastili, ki mu jih ta daje. Ob tem poudarja, da ima zbornica javna pooblastila za odločanje o disciplinskih kršitvah stečajnih upraviteljev, zato mora ob takšnih razkritjih, kot smo jim bili priča v zadnjem času, delovati v javnem interesu. "Odziv zbornice kaže, da jih omenjeni javni interes ne zanima, ampak jih zanima le interes lastnih članov," je dejal.

Minister je sicer prepričan, da so pooblastila, ki jih ministrstvu pri odločanju o licencah stečajnih upraviteljev daje zakonodaja, premajhna. "Ministrstvo lahko namreč licence podeljuje, ne more pa jih odvzemati, če ni prej neke ustrezne ugotovitve zbornice," pravi in dodaja, da gre "za očitno nesorazmerje", zato bo predlagal spremembe insolvenčne zakonodaje, s katerimi bi ministrstvo pri odločanju o disciplinskih kršitvah stečajnih upraviteljev dobilo več pristojnosti.