V treh dneh bo festival obiskovalcem vseh generacij brezplačno ponudil številna predavanja, delavnice, predstavitve in pogovore, poseben del festivalskega programa pa bo namenjen strokovnim razpravam o aktualnih vprašanjih, od pokojninske in drugih reform, ekonomske in siceršnje participacije starejših v družbi, do vprašanja vzpostavitve učinkovitega in finančno vzdržnega sistema dolgotrajne oskrbe ter oblikovanja tako starejšim kot vsem drugim generacijam prijaznega bivalnega okolja.

Najprej o aktualnih reformah

V ponedeljek ob 14. uri bo tako prva na vrsti okrogla miza o ponovnem zagonu pokojninske reforme, na kateri bodo mnenja o predlaganih rešitvah nove pokojninske zakonodaje soočili Dušan Kidrič iz Zavoda R&T, dr. Boris Majcen z Inštituta za ekonomska raziskovanja in Peter Pogačar z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. O starejših na trgu dela bo beseda tekla tudi dan kasneje ob 13.30 uri na okrogli mizi o prenosu znanja s starejših na mlajše sodelavce. Dr. Matjaž Gams z Inštituta Jožefa Stefana, Dušan Kidrič iz Združenja seniorjev Slovenije, Zoran Kotolenko z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Vesna Miloševič iz Mladinskega sveta Slovenije ter predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo bodo razpravljali, zakaj ima Slovenija med državami Evropske unije najnižji odstotek ljudi, ki so pripravljeni delati tudi po upokojitvi, ter kakšne so možnosti in priložnosti, ki jih vključitev upokojenih strokovnjakov prinaša za dvig gospodarske rasti, pozitivno poslovanje podjetij in učinkovitost javne uprave.

V izobraževalnem delu festivala se bo v torek ob 10. uri v dvorani M4 pričelo predavanje Slovenske filantropije o vzpostavitvi medgeneracijskih centrov, ki so namenjeni izmenjavi znanj in izkušenj ter vseživljenjskemu učenju, ob 12. uri bo sledila predstavitev programa Vseživljenjsko učenje - GRUNDTVIG, v okviru katerega CMEPIUS starejšim sofinancira izvedbo mednarodnih projektov ali pa jih popelje po učno izkušnjo v tujino, med 14. in 15. uro pa se bodo v preddverju predstavili še sindikalisti. Justi Arnuš, strokovna sodelavka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije predstavila pomen razumevanja aktivnega staranja zaposlenih in uspešno medgeneracijsko sodelovanje v podjetjih.

Starejši so vir znanja, ki ga je treba prenašati na mlajše

Zadnji dan se bo ob 12.20 uri pričelo predavanje Povežimo znanje - medgeneracijsko sodelovanje v delovnem okolju. Natalija Žunko in Mateja Karničnik iz Centra razvoja človeških virov bosta govorili o starejših zaposlenih, ki so bogat vir znanja in izkušenj ter lahko pomembno prispevajo h konkurenčnosti podjetij, nato pa se jima bodo v razpravi pridružili še Anže Logar, direktor Urada Vlade RS za komuniciranj, Nataša Goršek Mencin, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Aleš Kenda, nacionalni koordinator Evropskega leta 2012 na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ter Sonja Vlašič, predstavnica podjetja Infotehna.

Ob 14.45 uri bo v dvorani M3 še ogled videa V tretjem gre rado – Učenje in ustvarjalnost v tretjem življenjskem obdobju, ki mu bo sledila razprava, v kateri se bo Borka Slavica Kucler, zunanja sodelavka Andragoškega centra Slovenije, pogovarjala z Iris Lojevec z Zavoda RS za zaposlovanje, Natalijo Planinc, dobitnico priznanja ACS in predsednico Društva »Anbot« Piran, Jožetom Prahom, dobitnikom priznanja ACS in mentorjem študijskih krožkov v okviru Zavoda za gozdove Slovenije, ter Metko Zupanek, predsednico Društva Lipa z Univerze za tretje življenjsko obdobje Domžale.