"Za varčevalce v bankah se z ustanovitvijo slabe banke ne bo kaj dosti spremenilo," je povedala vodja komisije za nadzor javnih financ in poslanka Pozitivne Slovenije Alenka Bratušek. "Se bo pa precej spremenilo za vse davkoplačevalce. Če bodo banke sanirane, bo to plus, ni pa nujno. Naložbe bodo bolj varne, res pa je, da ta rešitev ne bo prinesla lažjega dostopa do kreditov," je dodala.

Za prevzem teh terjatev bo lahko država izdala do štiri milijarde evrov poroštev, vendar minister za finance Janez Šušteršič upa, da ta meja ne bo dosežena. V slovenskih bankah je za šest milijard evrov slabih terjatev, od tega v najbolj izpostavljenih bankah za tri do štiri milijarde evrov.

Jakič: Na odgovornost lahko kličemo tiste, ki so to stanje ustvarili, vendar ti ne morejo poplačati upnikov

Na vprašanje, kaj je to slaba banka, je Roman Jakič (PS) odgovoril: "Slaba banka je banka, na katere se prenesejo slabe terjatve. To so tiste, za katere ima država občutek, da jih ne bo zmogla sanirati. Gre za terjatve, ki so tako slabe, da uničujejo pozitivne dele bank. V ekonomiji je ta rešitev znana in je samo še vprašanje, katere terjatve se bodo prenesle in v kolikšni meri jih bodo državljanke in državljani morali sanirati," je še razložil Jakič in dodal: "Problem je v tem, da na odgovornost lahko kličemo tiste, ki so to stanje ustvarili, seveda pa ti ne morejo poplačati upnikov. Glede na to, da tu govorimo večinoma o treh bankah, ki so v večinski ali delni lasti države, je nažalost tako, da bodo to ceno morali plačati državljanke in državljani."

Kratek in jedrnat je bil še Peter Vilfan (PS), ki je dejal zgolj: "Slaba banka prinaša predvsem veliko slabega." Odgovor na enako vprašanje smo želeli dobiti tudi od poslancev koalicijskih strank, vendar so bili ti danes zaviti v tišino.

K predlogu zakona, s katerim naj bi se bilance slovenskih bank očistilo slabih terjatev, je že v četrtek sprejel vrsto dopolnil odbor DZ za finance in monetarno politiko. Vsa so pripravili poslanci koalicijskih strank na podlagi pripomb zakonodajno pravne službe DZ.

Osnutek zakona ni usklajen z drugimi zakoni

Po oceni pravnikov osnutek zakona ni usklajen s številnimi drugimi zakoni, med njimi z zakonom o bankah, zakonom o gospodarskih družbah, zakonom o javnih financah, obligacijskim zakonikom. "Gre za zakon, ki je vložen izven pravnega sistema Republike Slovenije," je danes opozoril Janko Veber (SD). Zato je predlagal prestavitev obravnave na torek, ko se bo iz ZDA vrnil tudi predsednik vlade Janez Janša, a je parlamentarna večina predlog zavrnila.