"Pri čemer to pomeni okoljevarstveno rešitev za več kot 30 občin od drugega tedna naprej," je poudaril Janković, ki je na podpis pogodbe zaradi preiskave policije prišel z nekajurno zamudo.

Delež evropskih sredstev iz kohezijskega sklada za ta projekt znaša 65,88 odstotkov potrebnih sredstev oz. 77,57 milijona evrov.

"Po težkem boju za posel je zmagal Strabag, ki je imel najnižjo ceno investicije in najnižje stroške upravljanja. To je prva pogodba v večji vrednosti, ki jo podpisujem s tujim partnerjem, a dobili so posel v pravem športnem konkurenčnem boju. Moja želja je, da naredijo projekt v najboljši kakovosti," je izpostavil župan.

Schinnerl je dejal, da je to, v času, ko so fosilna goriva vse dražja in jih je vse manj, pomemben korak v trajnostno prihodnost. "S tem objektom ohranjamo surovine in varujemo okolje za to ter za prihodnje generacije. Pomemben del storitev s področja načrtovanja in montaže bodo opravila tudi priznana lokalna podjetja, kar pomeni, da bo pomemben del dodane vrednosti izviral iz Slovenije," je še poudaril.

Župan je prepričan, da je to dober projekt tudi za Strabag, tako cenovno in konkurenčno. Prepričan je tudi, da bodo del dobička namenili ljubljanski kulturi in športu. "V državi, ki je polna pesimizma, smo svetla izjema. Od svojih sodelavcev pričakujem, da bodo še bolje, še več delali, da bomo dokazali, da se da premikat gore, da bomo dokazali, da je optimizem potreben. Danes napovedujem tudi dva nova projekta v TE-TOL, ki bosta nadaljevanje tega projekta," je še dejal Janković.

Nadgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) obsega izgradnjo čistilne naprave za čiščenje izcednih voda ter izgradnjo objektov za predelavo odpadkov, kjer je predviden začetek poskusnega obratovanja junij leta 2015, začetek rednega obratovanja pa oktober leta 2016. Obenem nadgradnja obsega tudi ureditev tretje faze IV. in V. odlagalnega polja za odlaganje nenevarnih odpadkov.

Kot pojasnjujejo v Snagi, ki je izvajalec projekta, bodo vsi omenjeni objekti zagotavljali, da bo po predelavi na odlagališču končalo le 20 odstotkov odpadkov, ki jih ne bo mogoče ponovno porabiti kot surovine ali energente, pa še ti odloženi odpadki bodo brez škodljivih vplivov na okolje.