"Vsi vemo, da kriza traja že tri leta in v tem času ne gre povečevati stroškov, treba se je pogajati za nižje cene," poudarja Fakin. Kot je pojasnil v izjavi za medije, so v UKC Ljubljana v prvi polovici tega leta v primerjavi z istim obdobjem lani oskrbeli 600 bolnikov manj, stroške pa povečali za okoli pet milijonov evrov - polovico na račun večjih materialnih stroškov, polovico pa na račun kadra. V največji slovenski bolnišnici je po Fakinovih besedah od začetka preteklega leta do konca junija zaposlenih okoli 200 ljudi več.

Generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) opozarja tudi na nesorazmerno velik delež nezdravstvenih delavcev v UKC Ljubljana v primerjavi z drugimi bolnišnicami. Od okoli 7500 zaposlenih je nekaj manj kot 2000 nezdravstvenih delavcev, kar je po Fakinovih ocenah v primerjavi z drugimi bolnišnicami skoraj tisoč preveč. Tu Fakin vidi rezervo za vse tiste programe, za katere posamezni predstojniki omenjajo, da jih je treba dodatno financirati.

Kot pojasnjuje Fakin, UKC Ljubljana sicer v zadnjih letih prejema vsako leto več sredstev, izjema je le leto 2011, ko je zaradi varčevalnih ukrepov prišlo do manjšega zmanjšanja finančnih sredstev. Leta 2006 je zavod prejel 288,8 milijona evrov, leta 2010 385,3 milijona evrov, lani pa 382,9 milijona evrov. Kot je zatrdil Fakin, zavod letos ne bo prejel manj kot lani.

Rešitev vidi v odgovornem menedžmentu

Rešitev za UKC Ljubljana Fakin vidi v odgovornem menedžmentu, po njegovih besedah je namreč težava v notranji organizaciji UKC Ljubljana. Svet UKC Ljubljana bo sicer danes obravnaval poročilo o poslovanju bolnišnice v prvih šestih mesecih tega leta. V tem času so zabeležili 6,6 milijona evrov primanjkljaja, ob koncu leta pa bo po ocenah izguba znašala 15 milijonov evrov.

Fakin z zvezi s tem pravi, da je imel UKC Ljubljana tudi lani ob istem času štiri milijone evrov izgube in so za konec leta prav tako napovedovali 15-milijonsko izgubo, a nato niso beležili tako visoke. Obenem je Fakin zavrnil tudi navedbe UKC Ljubljana, da so v okviru programa za obvezno zdravstveno varstvo ZZZS lani opravili za 14 milijonov evrov neplačanih ali premalo plačanih storitev. Kot odgovarja Fakin, bi bila v tem primeru izguba UKC Ljubljana ob koncu preteklega leta večja od štirih milijonov evrov.

Fakin se je prav tako odzval na navedbe nekaterih v UKC Ljubljana ob zdravljenju poškodovanih v balonarski nesreči, da obstajajo visoke razlike med dejanskimi stroški zdravljenja težkih opeklin in zneskom, ki ga prizna zdravstvena blagajna. Navedbe je označil za manipulacijo in pojasnil, da ZZZS za težke bolnike, ki jih ne morejo vnaprej predvideti, nameni okoli 88 milijonov evrov dodatnih sredstev na leto. Poškodovani v balonarski nesreči sodijo mednje, UKC Ljubljana pa mora potem ta sredstva glede na potrebe razporediti med klinike, je pojasnil Fakin.