V poslanski skupini SD pričakujejo, da bo zakonodajno-pravna služba sklep o razrešitvi preučila z vidika skladnosti s slovensko ustavo in pravnim redom ter da bodo poslanke in poslanci to mnenje dobili pred odločanjem o sklepu na seji DZ.

Kot so zapisali v dopisu Virantu, na očitno nezakonitost opozarjata tudi pravna strokovnjaka, Rajko Pirnat in Ciril Ribičič. Po Vebrovih navedbah sta namreč v svojem mnenju argumentirano obrazložila, da je razrešitev člana nadzornega sveta proti njegovi volji mogoča samo, če ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje oz. izvolitev na to funkcijo.

V poslanski skupini SD so ob tem spomnili, da so z opozicijsko PS na četrtkovi seji mandatno-volilne komisije nasprotovali, da bi dnevni red seje razširili s predlogom za razrešitev petih nadzornikov RTVS. Vendar so poslanci koalicijskih poslanskih skupin razširitev izglasovali, prav tako je večina podprla predlog za razrešitev, o katerem bo sedaj odločil še DZ.

V SD ob tem poudarjajo, da člani mandatno-volilne komisije v zvezi s to točko dnevnega reda, "ki nedvomno vzbuja močan dvom o ustavnosti in zakonitosti takšnega ravnanja", niso prejeli niti mnenja zakonodajno-pravne službe glede dopustnosti takšnega postopka oz. obravnave te točke na seji komisije.