Celotnega dolga do zaposlenih iz naslova neplačanih prispevkov Pekarne Blatnik nam na Dursu zaradi varovanja davčne skrivnosti niso razkrili. A iz dokumentacije, ki nam jo je posredoval eden od zdaj že bivših zaposlenih (njegovo ime hranimo v uredništvu), je razvidno, da Pekarna Blatnik prispevkov zanj ni plačala že približno leto dni. To pomeni, da prispevki niso bili plačani že od takrat, ko je Pekarno Blatnik še vodil njegov ustanovitelj Tomaž Blatnik, ki od lanske jeseni skupaj s svojo soprogo Anico Blatnik obvladuje le še 40-odstotni lastniški delež Pekarne Blatnik.

Robert Ferko, od konca lanskega septembra direktor, hkrati pa tudi solastnik Pekarne Blatnik, je potrdil, da podjetje nekaterim zaposlenim več mesecev ni plačalo prispevkov. Koliko je teh oseb, ni znal natančno razložiti, zatrdil pa je, da bodo vsi zapadli prispevki plačani prihodnji mesec, tako kot je dogovorjeno z Dursom.

Celotne zapadle obveznosti iz naslova prispevkov na izplačane plače po Ferkovih navedbah znašajo približno 250.000 evrov. "Zaradi zavarovanja plačila zapadlih prispevkov je Durs vknjižil zastavno pravico na enem od strojev. Obveznost je zavarovana tudi z depozitom na banki, ki se bo sprostil v kratkem," je dejal Ferko.

Po naših informacijah je Pekarna Blatnik v zadnjem času zmagala na številnih razpisih osnovnih šol in vrtcev za dobavo pekovskih izdelkov v prihodnjih dveh letih. Ker podjetje nima plačanih vseh prispevkov do zaposlenih, se zastavlja vprašanje, kako je sploh lahko konkuriralo na javnih razpisih? "Pekarna Blatnik nima blokiranega transakcijskega računa, z Dursom pa smo se dogovorili o odlogu plačila prispevkov do prihodnjega meseca," je pojasnil Robert Ferko. Ali so podjetju res dovolili odlog plačila prispevkov, na Dursu zaradi varovanja davčne tajnosti niso odgovorili. Pomenljivo pa je njihovo pojasnilo, da od konca prejšnjega leta ne smejo več dovoliti odpisa, odloga ali obročnega plačila prispevkov.