Glede informativnega osebnega računa po Erjavčevih besedah želijo, da je to res samo informativni izračun, ne pa začetek rušenja medgeneracijske solidarnosti. Prav tako pa ostaja med drugim odprto vprašanje, kolikokrat na leto naj bi se usklajevale pokojnine, je pojasnil predsednik DeSUS.

Tokrat pokojnina vezana na delovno dobo in ne na starost

Kot je v izjavi za medije dejal Erjavec, jim je pri izhodiščih za pokojninsko reformo všeč, da "se vse veže na zavarovalno dobo in na vplačane prispevke" in da je pokojnina opredeljena kot pravica, ki izhaja iz dela.

Kot eno bistvenih razlik med tokratnim predlogom pokojninske reforme in reformo, ki je lani padla na referendumu, Erjavec izpostavlja, da je tokrat pokojnina vezana na delovno dobo in ne na starost. Obenem poudarja, da prejšnja reforma, ki je niso podpirali, ni padla zaradi stranke DeSUS, ampak ker ni bila usklajena s sindikati. "Če tudi ta reforma ne bo usklajena s socialnimi partnerji, ne verjamem, da lahko uspe, saj ostaja možnost referenduma," opozarja Erjavec.

Zdajšnji pokojninski sistem ni ustrezen

Slovenija potrebuje pokojninsko reformo, ker zdajšnji pokojninski sistem ni ustrezen, pravi. "Pokojninska blagajna namreč meša t. i. prave pokojnine, ki so rezultat dela, in druge socialne oziroma proračunske transferje. Menimo, da je treba s to prakso prenehati tudi zato, da imamo čisto sliko glede pokojninske blagajne," je dejal.

DeSUS zahteva, da se v besedilo reforme vnese člen, ki bo onemogočil nadaljnje padanje pokojnin v primerjavi s plačami. "Pokojnine so v tem trenutku približno na 62 odstotkih povprečne plače, po današnjem dogovoru z ministrom pa bo dodan člen, po katerem pokojnina za 40 let delovne dobe ne bo smela pasti pod 62 odstotkov povprečne plače," je pojasnil.

Pri predlogu reforme trga dela, ki jim ga je minister Vizjak prav tako predstavil danes, podpirajo predlagano rešitev, da bodo upokojenci lahko opravljali malo delo preko zavodov za zaposlovanje. "Tudi v prejšnji vladi smo podpirali malo delo. Veste, da DeSUS ni bil proti malemu delu, ker si lahko upokojenci, zlasti tisti z nizkimi pokojninami, z dodatnim delom tako na legalen način izboljšajo standard," je spomnil.

Vizjak: V ključnih rešitvah glede pokojninske reforme smo si z DeSUS enotni

Po oceni ministra za delo, družino in socialne zadeve Andreja Vizjaka se z DeSUS strinjanjo pri vprašanjih, da so pokojnine tesno povezane z vplačanimi prispevki in da niso socialni transfer in korektiv, temveč zasluženo plačilo, ki izhaja iz aktivne dobe. Prav tako enotnost po ministrovih besedah obstaja "glede očiščenja pokojninske blagajne izdatkov, ki niso povezani z vplačanimi prispevki, ter glede tega, da je ključni element za upokojitev zavarovalna oziroma delovna doba - da je torej 40 let zavarovalne dobe brez dokupa oziroma 40 let delovne dobe praviloma osnova za polno pokojnino".

Vizjak v nadaljevanju pričakuje konkretne predloge in pripombe koalicijske partnerice. "Nekatere podrobnosti pa bodo še predmet nadaljnjih usklajevanj, kar seveda ni noben problem," je novinarjem med sejo izvršnega odbora DeSUS dejal Vizjak.

Glede vprašanja informativnih osebnih računov, ki ga je v izjavi za novinarje pred sejo izpostavil predsednik DeSUS Karl Erjavec, Vizjak zagotavlja, da ti nikakor ne bodo posegali v medgeneracijsko solidarnost, na kateri temelji zdajšnji pokojninski sistem v Sloveniji.

NSi z nekaj pripombami načeloma podpira pokojninsko reformo

Svet stranke NSi danes razpravlja o predlogih reform. Pokojninsko reformo po besedah predsednice stranke Ljudmile Novak člani sveta načeloma podpirajo, imajo pa nekaj pripomb, predvsem glede pogojev za upokojevanje, ki se tičejo družinskih članov.

Kot je med sejo sveta pojasnila Novakova, člane sveta zanimajo med drugim pravice do vdovskih pokojnin in uveljavljanja otrok v pokojninski dobi. "NSi bo predvsem vzela pod drobnogled status družine," je dejala Novakova.

Pripombe, ki jih danes dajejo člani sveta, bo nato obravnaval strokovni odbor NSi in podal svoje predloge sprememb, ki jih bodo usklajevali s koalicijskimi partnerji.

Novakova ob tem poudarja, da je pokojninska reforma nujna za ohranitev javnofinančne vzdržnosti in bo omogočila, da "bomo tudi v prihodnosti lahko zagotavljali pokojnine". V primerjavi z reformo, ki je v času prejšnje vlade padla na referendumu, pa je sedanja boljša, ker bo očistila pokojninsko blagajno vsega, kar ni stvar plačanih prispevkov, je še dejala. Po njenih besedah je tudi bolj pregledna, njena največja pridobitev pa je, da bo možna upokojitev po 40 letih delovne dobe.

Tudi reforma trga dela je po njenih besedah potrebna, a o konkretnih pripombah Novakova še ni mogla govoriti, saj člani sveta o njej še razpravljajo. Tudi o tem predlogu se bodo še usklajevali s koalicijskimi partnerji, je še dejala.