Na letnem srečanju strokovnjakov za delovna razmerja bodo sodelovali tudi drugi predstavniki ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, in sicer bo Peter Pogačar, generalni direktor Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela, predstavil stanje na trgu dela in kako naprej, Zoran Kotolenko, namestnik generalnega direktorja Direktorata za trg dela in zaposlovanje bo spregovoril o spremembah na področju Zakona o urejanju trga dela in študentskega dela, Katja Rihar Bajuk pa o spremembah na področju sistema odpravnin.


Mnogo sprememb je prinesel tudi ZUJF. Na posvetu bo predstavljeno tudi kako le ta vpliva na urejanje delovnih razmerij v praksi in na plačno zakonodajo javnega sektorja.

Drugi del strokovnega srečanja je praktično zasnovan in namenjen reševanju konkretnih aktualnih delovnopravnih vprašanj iz prakse. Udeleženci bodo lahko sodelovali v treh delavnicah, ki bodo osredotočene na fleksibilnost pri urejanju delovnih razmerij in aktualno problematiko iz prakse: Kako prepoznati delovno razmerje v praksi – s sodno prakso, Začasne pogodbe in minimalni delovni standardi – Fleksibilne pogodbe in fleksibilne pogodbene klavzule kot jih zahteva praksa ter Zniževanje plač v praksi.