S slovensko-avstrijskim projektom PMinter, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi, je Maribor dobil možnost natančneje izmeriti onesnaženost zraka, ugotoviti vire onesnaženosti v regiji in predlagati rešitve za izboljšanje onesnaženega zraka. Rezultati niso bili ugodni, zato želijo z uvedbo pilotne okoljske cone izboljšati kakovost bivanja in spremeniti stare potovalne navade ljudi.

Kot je povedala direktorica Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave Brigita Čanč, bo poskusno obdobje okoljske cone potekalo od 1. oktobra do konca aprila prihodnje leto, v tem času pa bodo merili njene prometne in okoljske učinke. Rezultati bodo služili za sprejetje odloka o nadaljnji širitvi in dodatnih omejitvah znotraj okoljske cone. Omejitve za vstop neustreznih vozil bodo veljale samo med delovniki, ko je tudi koncentracija delcev v zraku največja.

"Trendi kažejo, da se razmere slabšajo, a je tako v vsej Evropi. V letu 2011 smo v Mariboru zabeležili 67 preseganj mejnih dnevnih vrednosti, medtem ko jih uredba dovoljuje le 35. Podobno pa se je izkazalo tudi v nekaterih sosednjih občinah, kot so Ruše, Miklavž in Duplek. Preseganja so značilna predvsem v kurilni sezoni, zato smo se tudi odločili za poskus v tem obdobju," je pojasnila Čančeva.

Na območju načrtovane cone, gre za del mestnega središča na levem bregu Drave, bodo po njenih besedah omejili promet osebnih, dostavnih in tovornih vozil, ki ne dosegajo emisijskega Euro standarda 0 in 1. To so osebna in lahka tovorna vozila z datumom prve registracije pred 1. januarjem 1997 in težka tovorna vozila pred 1. oktobrom 1996.

Omejitve pa ne bodo veljale za stanovalce znotraj cone, ki bodo pridobili začasne dovolilnice za neovirano vožnjo znotraj cone, dostavna in tovorna vozila do 3,5 tone med 5. in 7. uro ter 20. in 22. uro, avtobuse, taksije, urgentne prevoze in prevoze nujnih služb, oldtimerje, delovna vozila ter vozila za prevoz oseb z motnjami gibanja, invalidov in slepih.