Po predsednikovih besedah danes nima nihče pravice zanikati pomena partizanskega boja in partizanskih borcev v letih 1941-45 ali partizanskega izročila v boju Teritorialne obrambe in slovenske milice v osamosvojitveni vojni leta 1991.

"Še vedno veliko političnih kalkulacij"

"Uživamo visoko raven mednarodnega spoštovanja, imamo razvito demokratično ureditev in visoko stopnjo gospodarske razvitosti. Vse to nam mora omogočiti dober razvoj, pa tudi razumen pogovor o naši nedavni zgodovini," je dejal.

Po predsednikovih besedah je Slovenija od prve spravne slovesnosti pred dobrima dvema desetletjema do danes storila že marsikaj, vendar so še danes vse prepogoste umetno ustvarjene delitve in obtoževanja. "Še vedno je veliko političnih kalkulacij, ki nas presenečajo z dejanji, ki ne morejo imeti drugega učinka kot so nepotrebni, umetno ustvarjeni spori in škodljive delitve, ki odvračajo pozornost od resničnih problemov našega časa," je poudaril.

Pogajanja socialnih partnerjev o ključnih reformah bodo po Türkovih besedah priložnost za izkazovanje strokovne premišljenosti in politične modrosti. Od pogajalcev pričakuje smisel za resničen dialog in za dober sporazum. "Za tak sporazum pa je vselej potreben tudi pogum - pogum za to, da se poiščejo ustvarjalne rešitve, pogum za oceno o tem, kaj je dosegljivo in kaj je dobro, in zavest, da smisel pogajanj ni premagati drugega, ampak doseči tisto najboljše, kar lahko sprejmejo vsi," je še dejal.

Zbralo naj bi se najmanj tisoč borcev

Kot je povedala črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič, gre za tradicionalno srečanje borcev belokranjskih občin, s katerim bodo letos počastili tudi 70-letnico ustanovitve Tomšičeve, Gubčeve, Cankarjeve in Notranjske brigade oz. prvih slovenskih partizanskih brigad.

V Črnomlju naj bi se zbralo najmanj tisoč borcev, članov Zveze združenj borcev, pristašev narodnoosvobodilnega boja in drugih obiskovalcev iz vse Slovenije. V okviru srečanja so pri spomenikih padlim borcem na črnomaljskem Gričku in na Lokvah pri Črnomlju, kjer je padel partizanski komandant Franc Rozman - Stane, položili vence.

Poleg predsednika republike je zbrane nagovoril še predstavnik borcev Miha Aleks Butara. Srečanja so se udeležili tudi predsednik Zveze združenje borcev za vrednote NOB Janez Stanovnik in predstavniki nekaterih vojaških atašejev v Sloveniji.

Po podatkih generalmajorja v pokoju Lada Kocijana je ob vse večjem in naraščajočem odporu okupatorju glavni štab partizanskih čet Slovenije pred to in v času italijanske roške ofenzive, ki je potekala od 13. julija do začetka novembra 1942, iz partizanskih odredov ustanovil prve zametke slovenske vojske.

Tako so v Suhi krajini 30. junija ustanovili 1. slovensko narodnoosvobodilno udarno ali Tomšičevo brigado, na Trebelnem na Dolenjskem 4. septembra 1942 Gubčevo brigado, v Lapinjah na Kočevskem 28. septembra Cankarjevo brigado in pod Krimom 4. oktobra še Notranjsko brigado.