Kako se korporativna družbena odgovornost VIVO izkazuje v odnosu do sodelavcev in partnerjev?

Holistični pristop je naše vodilo tako v odnosu do sodelavcev kot do tudi partnerjev - vsi smo del sistema, ki se povezuje. Razvoj čustvene inteligence je v odnosu s sodelavci in partnerji naše vodilo. Storitev, ki jo opravljamo, je naš način življenja, naša osebna izkaznica.

Ali sodelujete s partnerji, dobavitelji in kupci, ki so družbeno neodgovorni?

Prednost Vivo cateringa vidim v prepletenosti sodelavcev, kupcev in dobaviteljev. To trdost smo dosegli z lojalnostjo partnerjev. S tem pristopom smo na kratek rok ustvarili manj donosov, hkrati pa trdnejše odnose, ki nas varujejo danes. Ustvarili smo si imidž, ki nas navzven ščiti pred družbeno neodgovornimi partnerji.

Kako se korporativna družbena odgovornost podjetja VIVO kaže na področju varovanja naravnega okolja in v odnosu do lokalne skupnosti oziroma regije?

Na ekološkem področju smo zelo dejavni že vrsto let. V proces izvedbe storitve zato vključujemo in spremljamo do okolja prijazne tehnologije. Kar nekaj študij in referatov na področju turizma in cateringa smo že predstavili na mednarodnih konferencah, rezultate raziskav pa vključujemo v svoj proces dela. Vivova odgovornost pa se kaže tudi v prenašanju ozaveščenosti in poznavanja zahtev ekologije na mlajše generacije prek mentorstev v podjetju.

Pred leti smo prejeli prvi ekološki certifikat v gastronomiji v Sloveniji, kar je za nas še vedno dodatna odgovornost in motivacija.

Ali menite, da je družbena odgovornost podjetja tudi njegova konkurenčna prednost?

V to sem trdno prepričana. Pa ne gre samo za konkurenčno prednost, prepričana sem, da je družbena odgovornost podjetje edina prava smer za obstoj in razvoj tako posameznika kot tudi podjetja.

Bi pritrdili Tatjani Fink, MBA, glavni direktorici skupine Trimo, da bo konkurenca sama izločila družbeno neodgovorna podjetja? Se bo po vašem mnenju na dolgi rok to zgodilo tudi v Sloveniji?

Verjamem v sistemski pristop in v logično zaporedje dogajanj, zato verjamem, da bo konkurenca izločila družbeno neodgovorna podjetja. Gotovo se bo to zgodilo tudi v Sloveniji. Želim pa si, da bi v Sloveniji prerasli trenutno stanje duha, začeli iskati rešitve pri sebi in postali učinkoviti.

Kako prenašate sporočilo o pomenu družbeno odgovornega ravnanja podjetja VIVO na zaposlene?

Dnevno ob kavi in z načinom življenja kot dela neverbalne komunikacije. To je gotovo najprepoznavnejše sporočilo. Kot del izobraževanja, raziskav in projektov ter vključevanja v proces dela pa je to stalnica v podjetju Vivo.

Ali je vlaganje v družbeno odgovorne dejavnosti res samo strošek?

Družbeno odgovornost si predstavljam kot način življenja, ki ga z majhnimi koraki gradiš iz dneva v dan. Strošek lahko postane samo, če govorimo in počnemo stvari, ki jih ne ozavestimo in mislimo, da jih iz različnih razlogov moramo početi.