Zdolšek je na novinarski konferenci pojasnil, da je po njihovem mnenju status članov nadzornega sveta avtonomen in neodvisen in zaradi tega tudi zakon o RTVS nima določbe, ki bi vladi omogočala, da te člane odpokliče oziroma razreši.

Pritožbe sodišče že vročilo vladi

Povedal je, da je sodišče njihove tožbe prejelo 28. avgusta in jih je že vročilo vladi. Glede dveh razrešenih članov pa so od vlade že prejeli odgovor, in sicer je vlada po Zdolškovih besedah zapisala, da je odločitev za razrešitev njihova politična diskrecija. "Ko je vlada štiri člane razrešila na temelju politične diskrecije, je grobo posegla v neodvisnost funkcije teh članov. Vlada meni, da to, kar je storila, niti ni upravni akt in da zoper to sploh ni mogoče uporabiti upravnega spora," je pojasnil Zdolšek.

Odločba vlade o razrešitvi štirih članov nadzornega sveta po Zdolškovem mnenju poleg tega ni vsebinsko in postopkovno ustrezno obrazložena. Ker računajo na dolgotrajnost postopkov, je Zdolšek sodišču predlagal tudi začasno odredbo, s katero bi zadržali izvršitev vladne odločbe.

Eden od razrešenih članov Marjan Sedmak je na novinarski konferenci povedal, da so se za upravni spor odločili, ker se jim zdi, da je nastopil trenutek, ko je treba dvigniti glas zoper vsako kršenje principov in načel pravne države. "Tega smo se lotili tudi zaradi politične higiene, ker se nam zdi, da je neodvisnost medijev bistven element slehernega demokratičnega razvoja," je dejal.

Ne vključuje se v "koncept nadzora oblasti nad mediji"

Na vprašanje, zakaj misli, da so ga razrešili, je odgovoril, da se verjetno ne vključuje "v koncept nadzora oblasti nad mediji". Po njegovem mnenju se skuša s takšnimi metodami uveljavljati elemente totalitarizma.

Očitki, zaradi katerih je vlada štiri člane razrešila, so po Sedmakovem mnenju pavšalni in popolnoma neresnični. To po njegovih besedah potrjuje tudi revizija pravilnosti dela poslovanja RTVS v letih 2009 in 2010 s strani računskega sodišča, ki je RTVS izreklo negativno mnenje. Sedmak je povedal, da so očitane nepravilnosti začeli odpravljati ravno v zdajšnji zasedbi nadzornega sveta. Očitek, da niso nadzorovali poslovanja RTVS, pa po njegovih besedah absolutno ne drži.

Vlada je omenjene štiri člane nadzornega sveta predčasno razrešila 26. julija. Gre za Natašo Koprivšek, Marjana Sedmaka, Aljošo Štampar Strojina in Matjaža Medveda. Za to se je odločila, ker je želela zagotoviti večjo učinkovitost pri nadzoru nad izvajanjem javne službe na področju radijske in televizijske dejavnosti.