V Pro Plusu so v sporočilu za javnost zapisali, da so v preteklosti že večkrat opozorili na nezakonitosti pri poslovanju RTVS, ki se nanašajo na trženje oglaševalskega časa. Tudi Urad za varstvo konkurence je že leta 2001 s pravnomočno odločbo ugotovil, da ima RTVS zaradi načina financiranja prevladujoč položaj na trgu prodaje oglaševalskega časa, zlorabe pa takrat ni uspel dokazati, so zapisali.

Računsko sodišče je po reviziji pravilnosti dela poslovanja RTVS leta 2009 in 2010 javnemu zavodu izreklo negativno mnenje, nepravilnosti pa so med drugim našli tudi pri trženju oglaševalskega časa.

"Ugotovitve računskega sodišča kažejo, da je javni zavod samo v letih 2009 in 2010 pod vodstvom direktorja Antona Guzeja in mimo odobritev nadzornega sveta oglaševalcem ponujal povprečne popuste med 80 in 90 odstotkov cene po ceniku, prav tako pa jim je zagotovil brezplačne objave oglasov, vse v skupni vrednosti preko 25 milijonov evrov," so zapisali v Pro Plusu.

Nezakonito ponujani popusti RTVS oglaševalcem so nominalno znašali celo več od celotnih letnih oglaševalskih prihodkov javnega zavoda, so zapisali v Pro Plusu in dodali, da kljub temu prihodki iz oglaševanja predstavljajo le okoli 14 odstotkov vseh prihodkov RTVS.

Kot menijo v Pro Plusu, je jasno, da RTVS lahko take popuste dosega le z zlorabo prevladujočega položaja na oglaševalskem trgu, saj oglaševalcem oglasni čas prodaja pod stroškovno ceno, razliko pa pokriva s prihodki od rtv-prispevka. Dodali so, da je skrajni čas, da urad za varstvo konkurence postopek proti Pro Plusu ustavi. Družbo sta uradu prijavili zdaj že nekdanja televizijska hiša TV3 in Televizija Slovenija, ki sta Pro Plusu očitali, da zlorablja svoj domnevno prevladujoč položaj na trgu televizijskega oglaševanja.

Vodstvo RTVS po negativnem mnenju računskega sodišča odpravlja nepravilnosti

Sedanje vodstvo je ob prevzemu vodenja začelo odpravljati nepravilnosti v poslovanju RTVS takoj, ko jih je ugotovilo oziroma je bilo z njimi seznanjeno, je vodstvo RTVS zapisalo v sporočilu za javnost. Dodali so, da so takoj začeli odpravljati tudi nepravilnosti, ki jih je med izvajanjem revizije odkrilo računsko sodišče, s tem pa so nadaljevali tudi po končani reviziji.

"Številne ugotovljene nepravilnosti, ki jih je moč zaslediti v revizijskem poročilu, so tako že odpravljene. RTVS pa bo skladno z zahtevo računskemu sodišču predložila odzivno poročilo v zadanem roku in v njem izkazala odpravo nepravilnosti," so zapisali.

Vodstvo RTVS je v sporočilu za javnost navedlo tudi, da še niso preučili revizijskega poročila računskega sodišča, zato podrobnejših pojasnil niso mogli posredovati. Poudarili so, da je bila revizija izvedena za obdobje med letoma 2009 in 2010, ko je RTVS vodil prejšnji generalni direktor Anton Guzej in le deloma zdajšnji.

Računsko sodišče je po reviziji pravilnosti dela poslovanja RTVS v letih 2009 in 2010 izreklo negativno mnenje, saj je ugotovilo, da je zavod posloval v neskladju s predpisi, je zapisano v povzetku revizijskega poročila. RTVS mora sedaj pripraviti odzivno poročilo, računsko sodišče pa je nepravilnosti med drugim odkrilo pri sklepanju delovnih razmerij, ugotovilo pa je tudi izplačilo previsokih plač in določitev previsokih mesečnih honorarjev v posameznih primerih.

V revizijskem poročilu je sodišče opozorilo tudi na nepravilnosti pri oglaševanju. Ugotovilo je, da je RTVS pri določanju cen ravnala v nasprotju z zakonom o RTVS in določila različne popuste v višini skoraj devet milijonov evrov.