Spremembe se obetajo tudi politiki bonusov in malusov, kjer ministrstvo predlaga znižanje pokojnine za 0,3 odstotka za vsak mesec, ki bo zavarovancu ne glede na spol manjkal do polne upokojitvene starosti 65 let (tudi malusi so prilagojeni postopnemu dvigu starosti do leta 2020). Na drugi strani so predvideni bonusi za tiste, ki bodo ostali zaposleni tudi po dopolnjeni polni pokojninski dobi 40 let, in sicer bodo za vsako dodatno leto dela ob plači prejeli še 20 odstotkov pokojnine, ki bi jim pripadala ob upokojitvi. Hkrati se jim bo z vsakim dodatnim letom dela povečeval odmerni odstotek za pokojnino. Vendar pa bo bonus zavarovanec lahko koristil najdalj do 65. leta starosti, kar pomeni, da bodo možnost uživanja bonusa imeli le tisti, ki so se oziroma se bodo zaposlili pred 25. letom starosti.

Predlog posega tudi v delno upokojitev, ki bo po novem omogočena vsem in ne le tistim s sklenjenim delovnim razmerjem. To pomeni, da se bodo med drugimi delno lahko upokojevali tudi samozaposleni in kmetje. Delno upokojenim bo ob zakonsko urejenem dnevnem minimumu omogočen fleksibilni delovni čas. Tiste, ki se bodo odločili za delno upokojitev, pa se bo skušalo z dodatnim denarnim bonusom v višini pet odstotkov odmerjene predčasne oziroma starostne pokojnine dodatno motivirati za ostajanje v zaposlitvi do 65. leta starosti. več na strani 3