Potrata v poslanskem vprašanju piše, da naj bi vlado pri kadrovski politiki vodili strokovnost in usposobljenost kandidatk in kandidatov za opravljanje posameznih funkcij, posebej pa naj bi bila zavezana tudi transparentnosti razpisov in izbirnih postopkov.

Poslanko so zato toliko bolj presenetili zapisi v medijih, ki so poročali o izbiri dveh slovenskih predstavnikov v upravni odbor omenjene agencije za obdobje od avgusta 2012 do julija 2017.

Kot smo že poročali na Dnevniku, sta bila za člana in nadomestnega člana upravnega odbora agencije izbrana direktorica Študijskega centra za narodno spravo Andreja Valič Zver in predavatelj na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici Jernej Letnar Černič.

Kot piše Potrata, bi pričakovala, da je pri izbiri temeljni kriterij predvsem usposobljenost za zelo široko razprto paleto temeljnih nalog agencije. Prav tako je posebej poudarjena neodvisnost, kar je zapisano celo v razpisu, upravni odbor agencije pa jo lahko celo spodbija, poudarja poslanka.

Erjavec na vprašanje Potrate, zakaj je tako dolgo odlašal z objavo razpisa, odgovarja, da je zunanje ministrstvo dopis Evropske komisije, v katerem je Slovenijo pozvala k imenovanju člana in nadomestnega člana, prejelo od ministrstva za pravosodje, ki mu je 14. marca zadevo odstopilo v reševanje. V prejšnjem obdobju je namreč člana in nadomestnega člana imenoval minister za pravosodje, po zadnji reorganizaciji resorjev pa se je znova zastavilo vprašanje pristojnosti.

Zunanje ministrstvo je nato še istega dne, ko je prevzelo pristojnost za reševanje zadeve, obvestilo vse pristojne organe in strokovno javnost, naslednji dan pa je objavilo razpis na spletni strani ministrstva za pravosodje in javno upravo, pojasnjuje minister.

Poslanko je prav tako zanimalo, zakaj za neizbrane kandidate ni bila mogoča pritožba. Erjavec odgovarja, da v uredbi o ustanovitvi agencije, na podlagi katere je bil objavljen razpis, ni podrobnejših določb o postopku imenovanja kandidatov, prav tako v notranji zakonodaji ni postopkovnih določb glede uporabe pravnih sredstev, ki bi jih bilo mogoče uporabiti v konkretnem primeru.

Na vprašanje Potrate, po katerih kriterijih je izbirna komisija ugotavljala neodvisnost kandidatke in kandidata, Erjavec zapiše, da so izbirni kriteriji določeni v uredbi o ustanovitvi agencije in so bili kot posebni pogoji priloženi v razpisu, objavljenem 24. aprila in 26. junija. Tem sta bila dodana še splošna pogoja, tj. aktivno znanje angleškega jezika in slovensko državljanstvo.

Potrata ministra še sprašuje, katere so "ostale okoliščine", ki kažejo na interes za članstvo v upravnem odboru agencije za temeljne pravice, ki jih je izbirna komisija upoštevala pri odločanju o imenovanju. Minister odgovarja, da je pod tem terminom razumljen interes posameznega kandidata glede njegovega doprinosa k opravljanju omenjene funkcije.