Izbrani kandidat bo na to mesto imenovan za štiriletno mandatno obdobje, je razvidno iz razpisa.

Kandidat mora biti državljan Slovenije, imeti zaključeno visokošolsko univerzitetno izobrazbo gozdarske, ekonomske, pravne ali managerske smeri ali končano specializacijo po visokošolski izobrazbi omenjenih smeri. Lahko ima končano tudi magistrsko izobrazbo omenjenih smeri.

Obenem mora imeti kandidat najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodstvenih delovnih mestih v gozdarstvu. Znati mora uradni jezik, ne sme pa biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot pol leta.

Imeti mora strokovni izpit iz upravnega postopka ali strokovni izpit po pravilniku o pripravništvu, strokovnih izpitih in strokovnem izpopolnjevanju za delavce v javnih gozdarski službi ter izpit B kategorije.

Kandidati morajo vloge poslati najkasneje v osmih dneh na ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Vlada je z lanskim 3. decembrom imenovala Jakšo za v.d. direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, in sicer do imenovanja direktorja na podlagi izvedenega javnega razpisa. Dan prej se mu je namreč iztekel štiriletni mandat direktorja zavoda.