Med opravljanjem preureditvenih del, ki bodo potekala 24 ur na dan, večino del pa bodo opravili delavci Darsa, je zlasti v konicah lahko pričakovati tudi zgostitve in zastoje, opozarjajo v Darsu.

V času del bosta za prehod vinjetnih vozil prek cestninske postaje Log omogočeni še vedno po dve stezi v vsako smer, preostali dve vinjetni stezi v vsako smer pa bosta zaprti. Cestninjenje tovornih oz. vseh nevinjetnih vozil bo potekalo brez sprememb obstoječe prometne ureditve.

Hitrost vožnje prek cestninske postaje Log bo med opravljanjem del še vedno omejena na 40 kilometrov na uro, po končani preureditvi v okviru prve faze pa bodo vinjetna vozila prek nje lahko vozila po dveh vinjetnih pasovih v vsako smer vožnje 60 kilometrov na uro, medtem ko bo v primeru dežja hitrost vožnje prek prometne signalizacije še vedno omejena na 40 kilometrov na uro.

Določena dela, povezana s prvo fazo preureditve cestninske postaje Log, so že bila opravljena v tem tednu, a so bila take narave, da niso terjala postavitve zapore in tudi promet zaradi njih ni bil oviran. Prestavljene so bil infrastrukturne komunalne vode (napajalni kabli, sistem štetja prometa, utripalci, znaki) in opravljena še nekatera druga dela s tega področja, ki so predpogoj za začetek rušitve betonskih otokov.

Odstranjevanje ločilnih betonskih otokov ob vinjetnih je, kot omenjeno, zgolj prva faza projekta odstranitve cestninske postaje Log, ki ga je pripravil projektant PNZ svetovanje projektiranje. Enkraten poseg v to cestninsko postajo bi bil po navedbah Darsa namreč prevelik oz. bi tak način izvedbe predstavljal preveliko ogroženost za uporabnike avtoceste. Dars bo zato drugo fazo izvedel naknadno.

Dars želi z odstranitvijo ločilnih betonskih otokov predvsem povečati varnost prehajanja vinjetnih vozil prek cestninske postaje Log, medtem ko se bo z zaključeno drugo fazo, ki bo pomenila obsežnejši poseg, omogočila tudi občutno večja pretočnost prometa, ob hkratni zagotovitvi čim večje možne varnosti.

Za višje hitrosti vožnje so namreč nujne sprememba prečnih sklonov, ki predvsem ob dežju zagotavljajo ustrezno odtekanje vode z vozišča, to pa zahteva rekonstrukcijo ceste v celotnem območju ploščadi cestninske postaje. Za vozila, ki ne uporabljajo vinjet, bo treba ustrezno preurediti zaviralne in pospeševalne pasove pred ploščadjo oz. za njo, kjer se ta vozila cestninijo.

Po izvedbi prve faze preureditve cestninske postaje Log bo Dars začel še s postopkom priprave projekta preureditve za vse ostale čelne cestninske postaje, zgrajene pred uvedbo vinjetnega sistema. Njihova preureditev je strokovno zahtevna, ker vsaka cestninska postaja predstavlja objekt zase, poleg tega so tudi, za razliko od Loga, prostorsko umeščene tako, da ne omogočajo preprostejših projektantskih rešitev, pravijo v Darsu.