Iz počitnic se vračajo razigrani

Policija kot vsako leto tudi letos že izvaja določene preventivne akcije ob začetku šolskega leta. To je čas, ko je na na cesti veliko razigranih otrok, ki še ne poznajo nevarnosti v prometu, obenem pa gre tudi za čas, ko se ljudje dokončno vrnejo z letnih dopustov in ko se ponovno začneta pojavljati jutranja in popoldanska gneča s tem pa tudi nestrpnost ljudi ravno v času, ko v in iz šole hodijo naši najmlajši.

Kot navaja policija na svoji spletni strani, je zagotavljanje varnosti otrok v prvih septembrskih dneh ena najpomembnejših nalog policije. ''Skrb za tiste, ki prvič stopajo na šolske poti in ne poznajo nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo na šolski poti in v vsakdanjem prometu, je izredno pomembna. Ob tem pa seveda ne smemo pozabiti tudi na učence, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šole in so še razigrani.''

Varni na poti v šolo. (foto: Luka Cjuha)

Po zakonu in po zdravi pameti

Navedimo torej nekaj pravil in opozoril policije, ki ste jih med poletno vročino morda pozabili:

Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje. Ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila, zato moramo za njihovo varnost skrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu. Njihovi prisotnosti na cesti prilagodite način vožnje.

Otroci in mladoletniki spadajo v t. i. skupino šibkejših prometnih udeležencev, saj se zelo redko pojavljajo kot povzročitelji prometnih nesreč.

Staršem policija svetuje, da nekaj časa namenijo prometnovarnostni vzgoji otrok in tudi preverijo, kaj njihov otrok zna (peš, na kolesu, v avtu). Ne pozabite, da ste najmlajšim za zgled. Ne vozite se torej navsezgodaj zjutraj čez rdečo luč in pešcu ne zapirajte poti, tudi pripnite se venomer.

Osebe, ki prevažajo otroke, morajo seveda poskrbeti, da bodo otroci in mladoletniki pri prevozu dosledno zavarovani z varnostnimi pasovi. V avto naj vstopajo in izstopajo na desni strani, saj je ta obrnjena k pločniku oziroma stran od prometa.

Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi starejši otroci in mladoletniki, če to dovolijo starši. Otroci lahko samostojno sodelujejo v cestnem prometu šele, ko se starši prepričajo, da otroci razumejo nevarnosti in so seznanjeni s prometnimi razmerami.

Mimo vozila, ki je ustavljeno na vozišču in je posebej označeno za prevoz skupine otrok ter ima poleg tega vključene varnostne utripalke (ker otroci vstopajo ali izstopajo) ne smete peljati! Vozniki vozil, ki vozijo mimo v nasprotni smeri, pa morajo voziti z zmanjšano hitrostjo in posebno previdno ter po potrebi ustaviti vozilo.