"Kljub jasni zakonski podlagi in pojasnilu, ki je bilo na spletni strani Dursa objavljeno že 16. decembra 2010 je davčna uprava zavezancem, ki niso izpolnili svojih davčnih obveznosti, poslala pozive, na podlagi katerih imajo takšni zavezanci možnost poravnave obveznosti, ne da bi jih doletele sankcije," pojasnjujejo na davčni upravi.

Pri tem spominjajo, da so se aktivnosti na tem področju začele že v letu 2009, zato jih čudi, da je zbornica prav sedaj "tako ostro in neargumentirano" napadla delo Dursa.

"Upamo, da tovrstne obtožbe niso povezane z dokazovanjem nujnosti ohranitve čim večjega števila članstva v OZS oziroma z ozkimi osebnimi interesi," pravijo na Dursu.

"Če OZS ocenjuje, da zakonska ureditev tega področja ni ustrezna, potem mora v skladu z zakonodajnim postopkom predlagati spremembe. Vsekakor pa to ni razlog za grob napad na delo Dursa, ki zgolj izvaja veljavno zakonodajo," dodajajo.

V OZS opozarjajo na domnevno sporno Dursovo prakso pri obdavčitvi d.n.o.

Na davčni upravi ob tem razkrivajo, da so od konca 2010 do konca julija 2012 izvedli 325 nadzorov, v katerih je bilo skupno dodatno odmerjenega 920.684 evrov davka. Nadzor po njihovih besedah v tem trenutku še aktivno poteka, poudarjajo pa še, da je organ druge stopnje že potrdil eno prvih tovrstnih odločitev Dursa.

Na davčni upravi pojasnjujejo, da se dobiček, ki ga ustvari d.n.o. v teku poslovnega leta, na podlagi zakona o gospodarskih družbah avtomatično pripiše kapitalskim deležem družbenikov. Pripis dobička kapitalskim deležem pa se po zakonu o dohodnini obdavči kot dividenda.

V zbornici so Dursovo početje označili za absurdno

V OZS so v sredinem sporočilu za javnost izrazili ogorčenje nad tem, da Durs od d.n.o. zahteva, da državi plačajo dodaten davek, za katerega naj do danes mnoge med njimi sploh ne bi vedele. V zbornici so Dursovo početje označili za absurdno.

Na OZS so poudarili, da Durs vse do letošnjega leta ni zahteval, da se dobički d.n.o. tudi dohodninsko obdavčijo, in da je šele v letošnjem letu pozval gospodarske družbe te statusne oblike, da vložijo davčni obračun in plačajo davek tudi za nazaj, vse do leta 2007.

Na OZS trdijo, da so predpisi na tem področju nejasni, posebej nevzdržno pa se jim zdi, da tovrstno Dursovo pojasnilo lahko zavezanec izpodbija šele, ko mu ta z odločbo naloži davčno obveznost in po tistem, ko mu obenem z odločbo naloži še plačilo kazni. Omenjali so tudi protiustavnost takega ravnanja davčne uprave.