"S podjetjem Avtobusna postaja Ljubljana smo se o nekaterih nerešenih vprašanjih glede ploščadi že dogovorili, o nekaterih se še pogovarjamo. V mesecu dni bomo predvidoma dosegli tudi dogovor. Sicer pa smo že objavili razpis za prodajo tega zemljišča," je povedal direktor Slovenskih železnic Dušan Mes in dodal, da lahko Emonika sedaj to zemljišče tudi kupi. Da so železnice lastnik te ploščadi, je sicer pred časom odločilo tudi ljubljansko višje sodišče. "Z železnicami iščemo rešitev za nastale spore," so pogovore potrdili tudi v podjetju Avtobusna postaja Ljubljana. "Vsekakor je naše podjetje pripravljeno zadeve rešiti tako, da bo Emonika lahko nadaljevala projekt, Avtobusna postaja Ljubljana pa še naprej opravljala svojo dejavnost. Pričakujemo, da bodo spori rešeni do sredine septembra," je sporočil direktor podjetja Marjan Kotar, ki je še vedno prepričan, da je njihovo podjetje lastnik ploščadi, na kateri stojijo avtobusi.

Slovenske železnice zemljišče med Masarykovo cesto in Železniško postajo Ljubljana prodajajo za najmanj 1,090.000 evrov, najverjetnejši kupec pa bo podjetje Emonika. Njihov direktor Csaba Toth je pred dnevi povedal, da namreč brez tega zemljišča ne morejo dopolniti konec junija vložene dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in tako začeti z gradbenih del nove ljubljanske železniške in avtobusne postaje. Kot smo že poročali, bi lahko sicer po najbolj optimističnem scenariju ta stala leta 2014, a so v Emoniki gradnjo začeli pogojevati s sofinanciranjem projekta iz evropskih sredstev, kar pa so na ministrstvu za infrastrukturo in prostor že kategorično zavrnili.