Kot priče so k obravnavi ponovno povabljeni starša Bora Nekrepa, čeprav se obravnav v okviru prvega postopka nista udeleževala. Tudi tokrat se Nekrepova obravnave ne bosta udeležila, saj imata druge obveznosti. Tudi v ponovljenem postopku bo sodeloval izvedenec iz tujine, postopek pa bo tudi tokrat vodila predsednica zbornice Gordana Živčec Kalan.

Po številnih zapletih, ki so spremljali poskuse stanovske organizacije, da bi mariborski pediatrinji odredila sankcijo zaradi domnevnih nepravilnosti pri zdravljenju Nekrepa, pa se kaj kmalu utegne znova zaplesti danes. Zagovornik Kaničeve Boštjan Penko je namreč v preteklosti izrazil pričakovanje, da bodo pristojni organi do ponovnega postopka proti Kaničevi "preprečili, da bi iste osebe vodile postopek", sicer pa bo zahteval izločitev teh oseb iz postopka.

Upravni postopek je bil sicer uveden potem, ko je nadzor upravne inšpekcije na zdravniški zbornici pokazal, da zbornica na napačen način vodi postopke odločanja o odvzemu licence zdravnikom. Sicer pa je zbornica o licenci Kaničevi že večkrat odločala 2009, sprva v obe stopnji razsodišča zbornice, nato pa še skupščina zbornice. A je upravna inšpekcija zbornico opozorila, da na napačno vodi postopke odločanja o odvzemu licence zdravnikom in da bi bil primernejši upravni postopek.

Kaničeva je marca 2008 v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor zdravila dvanajstletnega Bora Nekrepa. V mariborsko pediatrično kliniko je bil sprejet 12. marca 2008, od tam pa je bil dan kasneje premeščen v UKC Ljubljana, kjer je po osmih dneh umrl. V pričanju pred zbornico je sicer Kaničeva zatrdila, da je za dečka storila vse, kar je bilo v njeni moči.