Cena vpliva na odločitev

Mnogi starši iz Škofje Loke so bili presenečeni, ko so jih obvestili, da se je za njihovega otroka v vrtcu našel prostor. Pričakovali so namreč, da bodo v čakalni vrsti, ki je pri njih že tradicionalna, morali počakati vsaj še eno leto. Kljub temu da so dobili nekaj odpovedi staršev, ki so jih obvestili, da njihov otrok vrtca ne bo obiskoval, imajo na čakalni listi še vedno okoli 150 otrok, pravi ravnateljica vrtca Škofja Loka Janja Bogataj. Dodaja, da odpovedi prihajajo predvsem za mlajše otroke iz tistih družin, kjer vrtec obiskujejo že starejši otroci.

Tudi v vrtcu v Murski Soboti se po vpisu, ki je spominjal na lanskega, zadnje dni soočajo z izpisovanjem otrok. To po besedah ravnateljice Bernardke Marič še ni bilo množično, starši so izpisali okoli 15 otrok, medtem ko naj bi jih vrtec na novo začelo obiskovati 160. A bojijo se, kakšne bodo reakcije staršev, ko bodo v roke dobili prve položnice. "Starši sploh ne vedo, koliko bodo morali plačevati za vrtec, odstotki na odločbah jim ne povedo kaj dosti. Tistim, ki jih to zanima, v vrtcu izračunamo znesek, ki ga bodo imeli na položnici." Čakalne dobe za vstop v vrtec v Murski Soboti ni več, in če bi se izpisi nadaljevali, se bodo igralnice praznile. Tako bi v vodo padla vsa prizadevanja zadnjih treh let, ko so skušali prostor v vrtcu zagotoviti vsem otrokom, ki so se vanj želeli vpisati.

Cena je žal postala glavno merilo pri odločitvi staršev za vpis otroka v vrtec. "Staršem, ki tako razmišljajo, predlagam, naj mesečni znesek preračunajo v znesek na dan. Tako bodo ugotovili, da vrtec vendarle ni tako visok strošek v primerjavi z vsem, kar otrok v devetih, desetih urah bivanja na dan v njem pridobi," pravi predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Božena Bratuž. V vrtcu so otrokom na voljo strokovnjaki, najboljši didaktični pripomočki, zdravi in uravnoteženi prehranski obroki, prostor je zanje varen in primeren...

Izpis lahko otroku škoduje

Za otroke z vidika razvoja ni pomembna le vključitev v vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo, temveč tudi celotno obdobje od prvega leta dalje, ko traja priprava na učenje, opozarja razvojna psihologinja dr. Ljubica Marjanovič Umek. Upa, da vrtci beležijo predvsem izpise fiktivno vpisanih otrok, torej tistih, ki so jih doslej čuvali denimo sorodniki, sem in tja pa so jih pripeljali v vrtec, a so morali uradno v skupini mesto čuvati tudi zanje. V vrtcu se otroci socializirajo, se naučijo vključevati v skupino, predvsem tisti iz socialno in kulturno šibkejšega okolja pa imajo do petega leta možnost nadoknaditi svoje morebitne govorne primanjkljaje. Če se ti ne izravnajo do otrokovega petega leta, je priložnost zamujena. Govor pa je kulturni kapital, ki omogoča vse preostale dejavnosti otroka, opozarja Marjanovič-Umekova.

Pri otrocih se bodo vplivi obiskovanja (ali neobiskovanja) vrtca po besedah Marjanovič-Umekove videli šele čez pet ali šest let. V zagati pa so tudi občine, ki so se zadnja leta, ko je bil vrtec za drugega in preostale otroke, ki so ga obiskovali, brezplačen, trudile, da bi v njem zagotovile dovolj prostora. To zanje ni bilo lahko, saj je bilo praktično čez noč treba v igralnice spremeniti šolske učilnice, gasilske domove, stanovanja, zgraditi nove vrtce ali postaviti začasne enote. Sicer pa Bratuževa meni, da se bo stanje z izpisi kmalu umirilo - takoj ko se bodo centri za socialno delo znebili zaostankov in odločbe o plačilih staršev ne bodo več zamujale.