SDOS je ministrstvom 2. avgusta poslal poziv, naj obrazložijo, kako se izvaja varčevalni ukrep ZUJF glede javnih uslužbencev, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev. Poziv je bil poslan generalnemu sekretarju vlade, Ministrstvu za finance, pravosodje in javno upravo. Gospodarski razvoj in tehnologijo, delo, družino in socialne zadeve, infrastrukturo in prostor in kmetijstvo in okolje.

Nekatera ministrstva se na poziv niso odzvala

Odgovori po navajanju sindikata niso celoviti in opozarjajo, da so se delodajalci upokojevanja lotili dokaj neenakomerno, tako glede pristopa kot meril in načina izvedbe. Nekatera ministrstva, v sporočilu za javnost SDOS ne navaja katera, se na poziv niso niti odzvala, zato so jim poziv poslali urgentno še enkrat 16. avgusta.

SDOS je bil od vsega začetka proti takemu prisilnemu upokojevanju po ZUJF, je zapisal Drago Ščernjavič, sekretar republiškega odbora SDOS in dodal, da "preglednica prikazuje, da še vedno ni natančnih podatkov koliko javnih uslužbencev se je zaradi ZUJF upokojilo, prav tako ni razvidno ali so delodajalci z zaposlenimi v vseh okoljih izvedli individualne razgovore in kakšen je finančni učinek."

Tabela izvajanja 188. in 246. člena ZUJF. Za povečavo kliknite sliko (Vir: SDOS)

To, da v državni upravi na dan 20. avgusta 2012 po posameznih ministrstvih niso celovito zbrani podatki o upokojevanju in kakšen je bil pristop, je po mnenju sindikata nesprejemljivo. Podatki centralne kadrovske evidence državne uprave opozarjajo, da 913 javnih uslužbencev izpolnjuje pogoje za upokojitev, ti podatki pa se razlikujejo od podatkov, ki so jih poslala posamezna ministrstva in organi v sestavi.

Razlikujejo se tudi podatki Ministrstva za finance in davčne uprave

Generalni sekretar vlade Božo Predalič je odgovoril, naj se sindikat glede podatkov obrne na Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, čeprav bi sekretar moral poznati stanje procesa upokojevanja, menijo na sindikatu. Razlikujejo se tudi podatki Ministrstva za finance, kjer so sporočili, da naj bi se 109 javnih uslužbencev upokojilo, in pojasnilom iz Davčne uprave RS (DURS), kjer so zapisali, da se julija oziroma avgusta upokoji 77 javnih uslužbencev.

Sindikat pravi, da je razkorak je očiten, vendar ni pojasnjen. Prav tako je razkorak pri ostalih ministrstvih glede števila, ki je v skupni kadrovski evidenci državne uprave in posameznega ministrstva. Še bolj po njihovih besedah izstopa to, da ni nikjer nobenega finančnega ovrednotenja. Kateri podatki so točni, se sprašujejo na SDOS. Če vlada ne razpolaga z natančnimi podatki o izvajanju ZUJF in o tem koliko javnih uslužbencev se je upokojilo, koliko jih nadaljuje z delom in koliko bo država s prekinitvami pogodb prihranila, potem je to zaskrbljujoče.