"Sredstva, ki so nam bila dodeljena na začetku tega leta, tako kot lani za izplačila upravičencem ne bodo zadoščala, dodatna sredstva pa bo zagotovilo ministrstvo za delo oz. proračun," je za STA pojasnil Marinček.

Tudi lani zaprosili za dodatna sredstva

Kot je povedal, sklad glede na položaj oz. število upravičencev vladni resor za delo, družino in socialne zadeve zaprosi za dodatna sredstva, ministrstvo pa jim ga zagotovi. "Doslej je bilo še vedno tako in ni razloga, da ne bi bilo tudi zdaj," je dejal.

Ob tem je spomnil, da je sklad lani upravičencem izplačal rekordno vsoto, ki je močno presegla znesek, predviden v začetku leta, pa izplačila tudi tedaj niso bila nikoli pod vprašajem. "Denarja nam je zmanjkalo bistveno prej kot letos, če nam ga bo," je dodal.

Na ministrstvu za delo so danes pozneje za STA pojasnili, da bo glede na ocene sklada "od septembra do decembra letošnjega leta potrebnih dodatnih 3,2 milijona evrov za izplačilo 1400 upravičencem". "Manjkajoča sredstva bo ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve zagotovilo v svojem finančnem načrtu ali pa iz proračunske rezerve ministrstva za finance", so napovedali.

Sklad ima po Marinčkovih besedah za vloge, ki so že pri njih, še dovolj sredstev, po stečaju gradbenega podjetja Kraški zidar pa ga najverjetneje čakajo veliki izdatki.

Če bodo namreč delavci tega propadlega gradbenika uveljavljali maksimalno višino pravic iz jamstvenega sklada, ki znaša štiri in pol minimalne plače na delavca, bo skupno izplačilo znašalo približno 1,1 milijona evrov, danes poroča časnik Delo.

Natančna vsota nadomestil delavcem bo sicer znana, ko bo sklad prejel zadnje zahtevke delavcev in podatke stečajnega upravitelja, tako da bo denar na računih delavcev predvidoma šele novembra.

Letos za vsa izplačila namenjenih 7,5 milijona evrov

Letos je bilo za vsa izplačila upravičencem jamstvenega sklada namenjenih 7,5 milijona evrov. Do konca avgusta bo porabljenih že slabih 6,7 milijona evrov, ki jih bodo razdelili med 2269 upravičencev. Od tega bo šlo 5,5 milijona evrov iz proračuna, preostalo pa bodo predstavljala vračila iz stečajne mase.

Po izračunih uslužbencev sklada, ki jih povzema časnik, bo do konca leta v proračunu na voljo manj kot dva milijona evrov, ki jih bodo v celoti porabili za del izplačila konec septembra, za izplačila od oktobra do konca leta pa bo treba iz proračuna zagotoviti dodatna sredstva, ki bi po zdaj znanih podatkih znašala najmanj 3,1 milijona evrov.

Lani so medtem iz sklada izplačali 7205 upravičencev v višini slabih 20,6 milijona evrov, leta 2010 so izplačila za 4098 upravičencev znašala dobrih 11,3 milijona evrov, zadnje leto pred krizo, leta 2008 pa je 849.295 evrov prejelo 448 upravičencev.

Povprečno neto izplačilo sklada na upravičenca je letos znašalo 1687,13 evra, lani 1640,75 evra, leta 2010 1583,31 evra, leta 2008 pa 1099,08 evra, piše Delo.

Letos so po podatkih jamstvenega sklada največ sredstev prejeli delavci družb Radeče papir (725.417,93 evra), Nova metalna (724.674,95 evrov), Konstruktor VGR (701.041,94 evra) in Podjetje za urejanje hudournikov - PUH (388.823,99 evra).

Do sredstev iz sklada so upravičeni delavci podjetij v stečaju, in sicer do izplačila neizplačanih plač za obdobje zadnjih treh mesecev pred datumom prenehanja delovnega razmerja, ki znaša največ tri minimalne plače, nadomestilo plače za čas neizrabljenega letnega dopusta, ki znaša največ polovico minimalne plače in odpravnino v višini ene minimalne plače.

V treh mesecih po objavi začetka stečaja morajo delavci svoje pravice prijaviti v stečajno maso in vložiti zahtevo za poravnavo obveznosti.