Po osnutku novega zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki ga je vlada že posredovala občinam v obravnavo, bo pavšalna turistična taksa, ki jo občine zadnjih nekaj let zaračunavajo lastnikom počitniških stanovanj, ukinjena.

Na vladi med razlogi za ukinitev takse navajajo, da takšne takse nimajo v nobeni državi Evropske unije. Kranjskogorski župan Jure Žerjav pa zagotavlja, da take in podobne takse poznajo povsod po srednji Evropi.

Tudi razlog, da država ukinja pavšalno turistično takso, ker so bile zoper njo že vložene pobude za ustavno presojo, ne zdrži, dodaja bohinjski župan Franc Kramar. "Naj se počaka na odločitev ustavnega sodišča, potem pa naj predlagatelj spremeni zakon, ki bo skladen z odločbo sodišča, ne pa da že vnaprej prejudicira njegovo sodbo," pravi Kramar.

Turistične občine bodo ostro nastopile proti predlogu vlade

Turistične občine bodo ostro nastopile proti predlogu vlade o ukinitvi takse, s katero financirajo urejanje turistične infrastrukture krajev. V kranjskogorski občini s pavšalno turistično takso letno naberejo okoli 150.000 evrov in celoten znesek namenijo izgradnji športne in turistične infrastrukture, med drugim so z njim sofinancirali zasneževanje na poligonu Podkoren in izgradnjo športnih igrišč.

Tudi bohinjski občini pavšalna turistična taksa letno prinese okrog 150.000 evrov. "S tem denarjem bogatimo vse turistične programe, tako imajo tudi lastniki počitniških stanovanj v Bohinju možnost nakupa parkirnih nalepk, koriščenja tekaških prog, obiskovanja prireditev in koriščenja drugih programov, ki se sofinancirajo iz tega naslova," je za STA povedal Kramar.

Višina pavšalne turistične takse je odvisna od velikosti objekta, giblje pa se okoli 150 evrov na leto za stanovanje. "To je res minimalni prispevek ljudi s svojim drugim ali tretjim bivališčem v turističnem kraju, ki ga poleti koristijo cele trume ljudi in ne plačajo takse kot običajni turisti," je za STA poudaril blejski župan Janez Fajfar.

Žerjav: V vladi in parlamentu vikendaška koalicija

"Očitno se je v vladi in v parlamentu oblikovala vikendaška koalicija," je kritičen kranjskogorski župan, ki se mu zdi sramotno, da vlada "na eni strani znižuje socialne transferje najbolj revnim slojem, po drugi strani pa finančne privilegije omogoča najbogatejšim, kar lastniki počitniških stanovanj zagotovo so".

Hkrati po Žerjavovih besedah nov osnutek zakona tudi legalizira oddajanje apartmajev oziroma počitniških stanovanj na črno. "S tem siromaši lokalno prebivalstvo, duši lokalne sobodajalce in pobira sredstva, ki jih občine namenjamo za turistično infrastrukturo," je sklenil Žerjav.

Zagotovil je, da bodo turistične občine do 3. septembra vladi poslale vrsto pripomb na predlagani osnutek zakona. Vendar se boji, da je turističnih občin premalo, da bi uveljavile svoja stališča, zato upa, da bodo "ob tako očitnem primeru nagrajevanja najbogatejših in jemanja najrevnejšim" svoj glas povzdignile tudi druge občine, organizacije in skupine prebivalcev Slovenije.