Podatki so le pritrdili izjavam Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki pravi, da je večina razvitih držav, vključno z ZDA, v zadnjih letih uporabo tobaka zmanjšala, v državah v razvoju pa je opaziti nasprotne trende.

Milijarda smrti v 21. stoletju?

WHO opozarja, da "bi ob današnjih trendih lahko kajenje v 21. stoletju povzročilo kar milijardo smrti". Nova študija se osredotoča predvsem na države, kjer je kajenje tobačnih izdelkov čedalje večji problem. "Tobačna epidemija v različnih državah poteka na različne načine," je Giovino povedal za CNN. Del težav sta tudi žvečenje tobaka in ostale oblike, a "vendar prevladujejo industrijski cigareti".

Raziskava je potekala med letoma 2008 in 2010, natančni rezultati pa so pokazali, da v 14 državah v razvoju tobak uporablja 49 odstotkov moških in 11 odstotkov žensk. "Država, kjer vemo, da je kadilcev več kot leta 2010, je Egipt – to naj bi bila tudi posledica revolucije," je povedal Edouard Tursan D'Espaignet z WHO. Tam naj bi kadilo 38 odstotkov moških in le en odstotek žensk. "Tobačna industrija v Egiptu je zelo agresivna in svoje izdelke zlahka trži sredi kaosa," je povedal D'Espaignet.

Višje številke so zaznali v Rusiji (60 odstotkov moških, 22 žensk), na Kitajskem (53 odstotkov moških, 2 žensk), v Ukrajini (50 odstotkov moških, 11 žensk) in v Turčiji (48 odstotkov moških, 15 žensk).

Industrija nagovarja mlade ženske

V mnogih državah, predvsem v vzhodni Evropi in na Kitajskem je trg zasičen. Opaziti je, da industrija nagovarja predvsem mlade in ženske. Medtem, ko so prejšnje raziskave kazale, da ženske s kajenjem začnejo pozneje kot moški, nova raziskava ugotavlja nasprotno. Kljub temu pa moški kot porabniki tobačne industrije vendarle prevladujejo. Med ženskami je v nekaterih državah kajenje nesprejemljivo.

Tobačna industrija seveda dela v svoj prid in izkorišča vedno večje povpraševanje v manj razvitih državah, med ljudi z nižjim in srednjim dohodkom in med ženskami. Hkrati pa poudarjajo, da "odločno nasprotujejo kajenju med mladoletniki,“ in da "se lahko ljudje sami odločijo, ali bodo kadili ali ne".