Vili Kovačič je v imenu pobudnikov za referendum v pismu, ki ga je na EIB naslovil v torek, torej dan pred uveljavitvijo zakona o državnem poroštvu za Teš 6, med drugim zapisal, da je bil referendum zavrnjen netransparentno in spomnil na postopke, ki v zvezi s Tešem 6 tečejo pri slovenskih organih in pri Evropskem uradu za boj proti goljufijam (Olaf).

Kot piše Kovačič, referendumska pobuda o zakonu zaradi procesnih omejitev in napak ni uspela, zato bodo pobudniki referenduma najverjetneje zahtevali ustavno presojo zakona, in sicer tako po procesni kot vsebinski plati. Po njegovih navedbah je vztrajanje EIB pri posojilu lahko zelo sporno.

"Od bank evropskega ranga pričakujemo razvojno usmerjene investiranje ter okoljsko in socialno odgovorno ravnanje. Prepričani smo, da ste odločeni kreniti v to smer. Slovenija ne sme postati primer financiranja korupcijsko kontaminiranega projekta. To bi vrglo slabo luč tako na Evropsko banko za obnovo in razvoj kot na EIB," je zapisal Kovačič.

Kovačič je danes tudi sporočil, da so pobudniki v tem tednu podrobno analizirali podpise podpore za referendum o zakonu o državnem poroštvu za Teš 6, iz katerega izhaja, da so v DZ vložili 2.871 podpisov, izločenih pa jih je bilo 720. Do ponedeljka bodo pobudniki o tem pripravili poročilo in ga predali predsedniku DZ Gregorju Virantu.

Zakon o državnem poroštvu za posojilo za Teš 6 je začel veljati v sredo. Še pred podpisom poroštvene pogodbe morata Teš in država skleniti pogodbo, v kateri bodo zapisani vsi pogoji v zameno za poroštvo.