Evropska unija je že leta 2004 z uredbo poenotila režim nekomercialnega prehajanja hišnih živali znotraj držav članic in iz tretjih držav, kar je bilo do takrat prepuščeno nacionalnim zakonodajam in se je posledično kazalo v številnih komplikacijah in nevšečnostih pri potovanjih s hišnimi živalmi.

Uvedla je potni list - identifikacijski dokument, ki mora spremljati pse, mačke in bele dihurje. V omenjenem dokumentu mora biti potrjeno veljavno cepljenje proti steklini, ki ga lastniki opravijo pri svojem veterinarju, slednji pa mora v potni list vpisati vse potrebne podatke o vseh opravljenih cepljenjih. Nekatere države ob tem zahtevajo še dodatna cepljenja ali preiskave, ki morajo biti prav tako opravljene in potrjene.

Sicer pa uredba, kot je razvidno iz spletne strani Veterinarske uprave RS, predpisuje tudi obvezno označevanje živali. Potem ko je donedavnega veljalo označevanje z jasno čitljivo tetovirano številko, je od julija lani edina veljavna metoda postalo elektronsko mikročipiranje, ki omogoča enostavno povezavo z ustreznimi potnimi listi živali.

Nekatere evropske države imajo še nekoliko strožje zahteve. Na območje Velike Britanije, Irske, Malte in Švedske je tako mogoče potovati le z živalmi, ki so starejše od treh mesecev. Za določene države, ki so pridobile status države brez notranjega zajedalca Echinococcus multilocularis, morajo biti psi tretirani proti omenjenemu zajedalcu, in sicer največ 120 in najmanj 24 ur pred predvidenim časom vstopa v te države.

V redkih primerih se ljudje odločajo tudi za potovanja z bolj eksotičnimi vrstami živali, kot so okrasne tropske ribice, dvoživke in plazilci, različnih vrst ptic ter glodalcev in domačih kuncev. Zdravstvene zahteve za nekomercialni premik teh hišnih živali z evropsko zakonodajo niso v celoti usklajene.

Evropska uredba za te živali ne predvideva nobenih zahtev v zvezi s steklino, ker pa predpisi zanje niso harmonizirani, pogoje določajo države članice glede na svojo nacionalno zakonodajo. Slovenija zahteva, da je žival označena oziroma se lahko identificira z lastnikom, ki ima pri sebi dokument o lastništvu torej račun iz trgovine z živalmi, kjer je bila žival kupljena ali račun od veterinarja, kjer sta navedena lastnik in žival.

Na Hrvaško z živaljo preko posebnega mejnega prehoda

Sicer pa po besedah Marka Dolenca iz oddelka za prepovedi in omejitve na Generalni carinski upravi z živalmi meje s Hrvaško ni mogoče prestopati na vseh, pač pa zgolj na določenih mejnih prehodih. Gre za prehode s statusom mednarodnega mejnega prehoda.

"Hrvaška ima pogoje praktično izenačene s predpisi Evropske unije. Pri njih torej velja, da mora biti pes veljavno cepljen proti steklini in imeti mora veljaven evropski potni list, hkrati pa mora biti označena z mikročipom. Enako velja tudi pri poznejšem vračanju živali na ozemlje Evropske unije," je režim za prehod v med Slovenci poleti najbolj priljubljeno turistično destinacijo pojasnil Dolenec.