V javnem pozivu podrobnejši kriteriji, po katerih bo sklad izbiral med ponujenimi stanovanji, niso navedeni. Tudi ob tokratnem poizvedovanju na skladu niso pojasnili, kaj konkretno zanje pomenijo primerna lokacija, primerne lastnosti in primerna cena stanovanj. So pa zapisali, da so zaradi neizpolnjevanja formalnih kriterijev, kot je na primer urejen pravni status nepremičnine, že izločili 56 ponudb iz prvega kroga. K dopolnitvi vloge so pozvali 25 ponudnikov.

Ko bodo dopolnitve prejeli, bodo izbor zožili na lokacijsko najprimernejša stanovanja, nato pa bodo lastnike stanovanj pozvali na pogajanja o ceni ponujenih nepremičnin. "Po sklenitvi pogodb z izbranimi ponudniki bomo objavili seznam kupljenih stanovanj in lokacij," so zapisali na skladu. Enako nameravajo storiti s ponudbami iz drugega kroga. Kot je še pred objavo javnega poziva povedal direktor sklada Žiga Andoljšek, želijo z odkupom nezasedenih stanovanj aktivirati mrtvi fond stanovanj na trgu, njihov namen pa ni reševanje bank, ki kot upnice čakajo na poplačilo svojih terjatev iz stečajnih mas propadlih gradbincev, v katerih je tudi na stotine stanovanj.