Na povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji najmanj eno leto, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Povabilo je odprto od objave na spletni strani do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15. novembra letos. Takrat se izteče končni rok, do katerega lahko delodajalci na javno povabilo predložijo ponudbe za subvencionirano zaposlitev brezposelnih.

Na javnem povabilu lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki prejemajo denarno socialno pomoč pri centru za socialno delo in so zadnjih 6 mesecev neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi pri Zavodu ali so starejši od 50 let oziroma nižje izobraženi, kar pomeni, da imajo končano ali nedokončano osnovno šolo.

Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto za polni delovni čas oziroma za krajši delovni čas, v skladu odločbo o invalidnosti.

Subvencija za zaposlitev s polnim delovnim časom znaša 4500 evrov oziroma sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom. Pred oddajo ponudbe morajo delodajalci najprej prijaviti prosto delovno mesto pri območni službi Zavoda, ki je pristojna glede na njihov sedež, oziroma s pomočjo eStoritev, ki so dosegljive na Zavodovi spletni strani. Po prijavi prostega delovnega mesta Zavod napoti k delodajalcu brezposelne osebe iz ciljne skupine povabila glede na zahteve delovnega mesta. Na podlagi tega delodajalec izbere ustreznega kandidata in o tem obvesti Zavod.

Po opravljenem izboru kandidata lahko delodajalec predloži ponudbo za subvencionirano zaposlitev na pristojno območno službo Zavoda.

Brezposelni prejemniki denarne socialne pomoči, ki se želijo vključiti v program in izpolnjujejo pogoje za vključitev, se o tej možnosti lahko pogovorijo z osebnim svetovalcem na uradu za delo, kjer so prijavljeni.