Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji se je zniževala in je bila konec maja 0,9 odstotne točke nižja kot januarja. Tokrat je stopnja brezposelnosti nižja predvsem zaradi upada števila registrirano brezposelnih oseb, medtem ko se je število delovno aktivnih oseb le malenkost spremenilo. Tudi lani in predlani je bilo zaznati podoben trend rahlega upadanja stopenj brezposelnosti v prvi polovici leta, so navedli statistiki.

Maja se je brezposelnost znižala tako med moškimi (z 11,3 odstotka na 11 odstotkov) kot med ženskami (z 12,4 odstotka na 12,2 odstotka). Pregled po regijah kaže, da je bila stopnja registrirane brezposelnosti najvišja v pomurski statistični regiji (17 odstotkov), najnižja pa v gorenjski statistični regiji (8,5 odstotka).

Število delovno aktivnih je maja znašalo 816.939 oseb, aprila pa 816.919 oseb. V primerjavi z lanskim majem se je znižalo za 1,5 odstotka.

Pregled delovno aktivnih po dejavnosti kaže, da se je število delovno aktivnih najbolj znižalo v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, in sicer za približno 200 oseb. Najbolj se je povečalo v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, za okrog 150 oseb.

Za približno 230 oseb se je povečalo število delovno aktivnih moških, po drugi strani pa se je za malenkost manj znižalo število delovno aktivnih žensk.