A občinskih redarjev je glede na problematiko mirujočega in drugega prometa v Ljubljani še vedno premalo, ocenjujejo vodilni v mestnem redarstvu. Kljub temu na občinskem kadrovskem odseku pojasnjujejo, da v bližnji prihodnosti ne načrtujejo novega razpisa za delovno mesto občinskega redarja.

V zadnjih petih letih je ljubljanska mestna občina objavila devet javnih natečajev za zaposlitev redarjev, na katere se je prijavilo več kot 500 kandidatov. Na zadnjem razpisu je kadrovska služba izbirala med 48 kandidati, pa tudi sicer nenehno dobivajo nove prošnje za zaposlitev, četudi jih v tistem trenutku z natečajem ne iščejo. Sicer pa je zaradi narave dela delovni čas občinskih redarjev neenakomerno razporejen - v enem tednu morajo vsi skupaj opraviti štiri osemurne dopoldanske in popoldanske izmene, eno osemurno nočno izmeno in pet dvanajsturnih izmen, neto plača redarja začetnika pa znaša okoli 600 evrov. Lani so redarji v proračun mestne občine prispevali 3,7 milijona evrov.