Spomnil je, da rdeča zvezda in prapori nekaterih borcev niso imeli vstopa na proslavo rojstnega dne slovenske države, češ da so to simboli, ki delijo Slovence. A kaj bi branili slovenski teritorialci, če ne bi bilo Maistrovih borcev, tigrovcev in slovenskih partizanov, je opozoril Kučan.

Meni, da se dogaja premišljen in že večkrat poizkušen načrt svojevoljne postavitve zgodovinskih mejnikov na novo, da bi z naporov za stvaritev slovenske države izključili vse tiste narodove silnice, ki jih na zgodovinsko prizorišče ni naplavil šele proces razpadanja jugoslovanske države.

"Slovenski zgodovinski spomin sega veliko dlje kot do leta 1990, ko naj bi se po izganjalcu zvezde šele začela zgodovina slovenske državnosti. Izbrisati se tega dela naše zgodovine ne da. Zapisan je v narodov spomin," je izpostavil Kučan.

Kučan: Strankarska politika spregleduje vrednote, katerim smo bili zavezani ob rojstvu države

Prepričan je, da večji del strankarske politike, zlasti vladajoče, spregleduje vrednote, ki smo se jim zavezali ob rojstvu države, da slabo upravlja z državo, da izgublja čut za pravičnost, solidarnost in dostojno življenje ter da postaja neobčutljiva za nakopičeno jezo in nezadovoljstvo ljudi. "Razkopava ideološke razklanosti in kljub obljubam, da tega ne bo počela, nenehno vrača temne pege preteklosti v današnji čas," je dejal Kučan.

Prepričan je, da o predlaganih spremembah za izhod iz krize veliko ljudi meni, da so zmotne in premalo premišljene. "Zavračanje razprav zbuja pomisleke, da cilji sprememb niso le javnofinančna konsolidacija države, temveč da gre za hitro pomikanje Slovenije v državo drugačnih vrednot," je opozoril in dodal, da se spreminja dušo slovenske države.

"Take globoke posege je veliko lažje izpeljati mimo javne pozornosti v ozračju izrednih razmer in slikanju katastrofične podobe razmer v državi. Tako kriza in nujnost varčevanja postajata orodje ustrahovanja in utišanja," meni Kučan.

Kučan podprl Danila Türka

Opozoril je, da bomo z molkom soodgovorni za samovoljno početje, ki se razkriva v izganjanju zvezde, preimenovanju vojašnic, ukinjanju državnih proslav, spreminjanju državne himne, izsiljevanju ustavnih sprememb, izločevanju in izbrisu celih skupin državljanov, razsojanju o legitimnosti volilnih izidov, nespoštovanju izhodišč, ponarejanju dokumentov, odrekanju pristojnosti in moralne avtoritete na neposrednih volitvah izvoljenemu predsedniku republike, strankarskemu kadrovanju in enačenju interesov ene stranke z interesi države.

Kučan je podprl predsednika republike Danila Türka na jesenskih volitvah. Verjame, da ne bo spraševal ljudi po politični privrženosti, temveč jih bo spraševal po njihovih zamislih in prispevku za demokratično in socialno čutečo Slovenijo.

Kučanove besede so med zbranimi večkrat požele bučen aplavz. Kot je poudaril predsednik organizacijskega odbora pohoda Tone Kapus, so se na Pokljuki zbrali vsi tisti, ki cenijo vrednote NOB, boja partizanov in zmago v osamosvojitveni vojni leta 1991. 27. Spominski pohod Združenja borcev za vrednote NOB, veteranov vojne za Slovenijo in slovenskih častnikov tako znova združuje vse, ki so se borili za domovino.

Na današnji zaključni slovesnosti je sodelovalo 99 praporščakov, skoraj 700 pohodnikov iz vse Slovenije in zamejstva pa se je v minulih dneh podalo na Triglav - simbol upora in slovenstva.