V konfederaciji so prepričani, da gre pri izplačilu diferenciranih, znižanih zneskov regresa po zakonu za uravnoteženje javnih financ za nezakonitost.

Opozarjajo namreč, da je javnim uslužbencem pravica do regresa v višini, kot je bil predviden v posebnem dogovoru med sindikati in vlado leta 2010 in kot to določa tudi zakon o delovnih razmerij, že nastopila. Regres se mora tako po njihovem mnenju izplačati v celoti in enako za vse javne uslužbence, saj se ne sme posegati za nazaj in v že pridobljene pravice.

Pri tem so v konfederaciji spomnili, da so sindikati v času pogajanj vlado opozorili, da ne bodo pristali na njen predlog diferenciranega izplačila, saj so ocenili, da gre pri tem za kršitev zakonov in ustave.

Sindikati so zato zahtevali, da se predlog o izplačilu znižanih zneskov regresa za leto 2012 umakne iz Sporazuma o razrešitvi stavkovnih zahtev. "Vladna stran je na to pristala in s tem posredno priznala, da se zavestno podaja v kršitev veljavne zakonodaje in vladno-sindikalnih dogovorov, ki so bili sklenjeni v letih 2010 in 2011," so še pojasnili v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja.