Junija se je v register zavoda na novo prijavilo 6189 brezposelnih oseb, kar je 4,4 odstotka manj kot v maju in 4,1 odstotka manj kot junija 2011. Med novoprijavljenimi je bilo 614 iskalcev prve zaposlitve, 1597 trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 2967 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas.

V letošnjem prvem polletju se je pri Zavodu na novo prijavilo 44.948 brezposelnih oseb, kar je 5,1 odstotka manj kot lani v tem času. Največ se jih je prijavilo, ker so izgubili zaposlitev za določen čas - takih je bilo kar 23.026, prijavilo pa se je še 4275 iskalcev prve zaposlitve ter 11.009 trajno presežnih delavcev oz. stečajnikov. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je pri Zavodu prijavilo manj iskalcev prve zaposlitve (-18,1 %), kot tudi manj trajno presežnih delavcev in brezposelnih zaradi stečajev (-11,8 %), brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas pa se je prijavilo za 3,8 % več.

Od 7355 brezposelnih oseb, ki jih je junija Zavod odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3863, kar je 17,3 odstotka manj kot maja, v primerjavi z junijem 2011 pa je bilo zaposlitev za 21,9 odstotka manj. V letošnjih prvih šestih mesecih se je iz evidence odjavilo skupaj 52.072 oseb, od teh 31.338 zaradi zaposlitve, kar je 9,7 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2011.

Junija 2012 se je v primerjavi z majem brezposelnost zmanjšala v vseh območnih službah Zavoda, razen v OS Sevnica, kjer se je zvišala za 1,1 odstotka. Višja brezposelnost kot pred letom pa je v naslednjih območnih službah Zavoda: Trbovlje (+10,8 %), Novo mesto (+5,4 %), Koper (+2,2 %), Sevnica (+1,8 %), Ljubljana (+1,8 %) in Celje (+0,1 %).

Povečuje se delež visoko izobraženih

Delež mladih do 24. leta starosti, delež iskalcev prve zaposlitve in delež brezposelnih z najnižjo izobrazbo so se medmesečno še naprej zmanjševali, povečuje pa se delež brezposelnih žensk, delež brezposelnih v starosti od 25 do 39 let in v starosti od 40 do 49 let ter delež dolgotrajno brezposelnih. V izobrazbeni strukturi se je v primerjavi z junijem 2011 povečal delež brezposelnih oseb s terciarno izobrazbo (VI. stopnja ali več), in sicer na 13,8 odstotka, deleži drugih izobrazbenih skupin so bili manjši kot pred letom.

Povprečni čas brezposelnosti se je junija podaljšal tako v primerjavi z mesecem prej kot z enakim mesecem preteklega leta, in sicer z 1 leta 8 mesecev in 26 dni na 1 leto, 11 mesecev in 4 dni.

Tretjino manj prostih del

Povpraševanje delodajalcev po delavcih v juniju še ni nakazovalo povečanja zaposlitvenih možnosti. Delodajalci so prijavili najmanj prostih delovnih mest v letošnjem letu, in sicer le 12.996 prostih delovnih mest, kar je 8,8 odstotka manj kot maja in 32,8 odstotka manj kot junija lani.

Povpraševanje po delavcih ni bilo manjše le junija, ampak v celotnem prvem polletju, v katerem je bilo prijavljenih 86.071 prostih delovnih mest ali 12,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Povpraševanje po delavcih je bilo glede na prvih šest mesecev leta 2011 večje le v gradbeništvu (+10,8 %) in v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (+9,2 %). Nadpovprečno zmanjšanje števila prostih delovnih mest je bilo prisotno v rudarstvu (-50,3 %), v dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti (-44,9 %), v izobraževanju (-37,6 %), v oskrbi z vodo, ravnanju z odplakami in odpadki, saniranju okolja (-33,9 %), v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (-27,8 %) v drugih dejavnostih (-25,1 %), v trgovini, vzdrževanju in popravilih motornih vozil (-24,7 %), v predelovalnih dejavnostih (20,9 %), v poslovanju z nepremičninami (-18,8 %), v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (-17,5 %), v zdravstvu in socialnem varstvu (-15,8 %) ter v gostinstvu (-14,6 %).

Povpraševanje po delavcih na področju predelovalnih dejavnosti se je zmanjšalo za 20,9 odstotka. Delodajalci, ki se uvrščajo na to področje, so v letošnjem prvem polletju skupaj prijavili 16.258 prostih delovnih mest. Število prostih delovnih mest na področju predelovalnih dejavnosti je poraslo predvsem v dejavnosti popravil in montaže strojev in naprav, v proizvodnji farmacevtskih surovin in preparatov ter v drugih raznovrstnih predelovalnih dejavnostih, najbolj pa se je zmanjšalo v proizvodnji oblačil, v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, v proizvodnji računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov, v proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja ter v proizvodnji električnih naprav.

Po podatkih ZZZS-ja se je na predhodno prijavljenih prostih delovnih mestih junija 2012 zaposlilo 8.365 oseb, kar je 6,7 odstotka manj kot maja in 3,8 odstotka manj kot junija lani. V obdobju od januarja do junija 2012 je bilo zaposlitev na prostih delovnih mestih 58.128, kar je 6,5 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju.