Po besedah sekretarke sindikata Dalie Cerovšek slednje pomeni, da je vstop mladih na trg dela za mlade zelo otežen in da se posledično število brezposelnih mladih iz leta v leto veča. "Od leta 2008 do danes se je njihovo število z 16.000 zvišalo na 24.000," je dejala.

Negativen trend je opaziti tudi pri razmerju med pridobljeno stopnjo izobrazbe in brezposelnostjo. "Število izobraženih mladih na zavodu za zaposlovanje se namreč povečuje. Samo od leta 2008 do danes se je njihovo število podvojilo in trenutno znaša okoli 9500 oseb," je dejala. Vzrok za slednje Cerovškova vidi v tem, da v Sloveniji ni povpraševanja za visoko izobražene mlade kadre, in pa v tem, da delodajalci ob zaposlitvi zahtevajo vsaj tri leta delovnih izkušenj, ki pa jih mladi, ki so pravkar končali šolanje, nimajo.

S čedalje večjimi težavami se mladi po njenih besedah srečujejo tudi pri reševanju stanovanjske problematike, čeprav je trenutno v Sloveniji praznih okoli 100.000 stanovanj. Položaj je po njenih besedah še poslabšala ukinitev subvencij za reševanje stanovanjskega vprašanja mladih družin, poslabšuje pa ga tudi dejstvo, da mladi nimajo dostopa do stanovanjskih posojil. "Banke namreč kreditno sposobnost povezujejo z zaposlitvijo za nedoločen delovni čas, ki pa je za mlade skoraj povsem nedosegljiva," je opozorila.

V sindikatu za reševanje obeh problematik predlagajo tudi nekaj rešitev. Na področju zaposlovanja po besedah Lukiča predlagajo vzpostavitev nacionalnega sistema pripravništva, ki bo ustrezno plačano in bo zagotavljalo ustrezno socialno varnost. Predlagajo dodatno obdavčitev zaposlitev za določen čas; implementacijo evropske garancije za mlade brezposelne, ki vsaki mladi osebi v štirih mesecih po koncu zaposlovanja zagotavlja službo, pripravništvo ali nadaljnje zaposlovanje; predlagajo pa tudi priznavanje neformalnih znanj in izkušenj ob zaposlitvi.

Na področju reševanja stanovanjske problematike med drugim predlagajo uvedbo davka na prazna stanovanja in uvedbo davčnih ugodnosti za investitorje, ki v stanovanjskih novogradnjah zgradijo določen delež neprofitnih stanovanj.

Sindikat Mladi plus deluje znotraj Svobodnega sindikata Slovenije, ki je eden izmed članov Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.