Po njihovem mnenju gre za omalovaževanje prispevka in pomena odpora za nastanek in združitev slovenskega ozemlja v današnjih mejah na strani zmagovite zavezniške koalicije. Jugoslavija je kot članica zmagovite koalicije leta 1947 tudi podpisala mirovno pogodbo z Italijo, ki je Primorsko vrnila Sloveniji. Še prej pa je bila sopodpisnica avstrijske državne pogodbe. Brez takšnih zgodovinskih dejanj, kakor tudi priključitve Prekmurja, "bi bila poznejša osamosvojitev Slovenije zgolj teoretična možnost."

"Navajanje razloga, da so bili partizanski praporščaki izključeni zaradi zaščite padlih žrtev v vojni za Slovenijo, saj da ne želijo žaliti spomina nanje s simboli, ki jih je nosil agresor, je prvovrstna manipulacija, ki bi se je moral sramovati sleherni državljan," so zapisali in nadaljevali, da bi se težko spomnili bolj zavržne, sramotne interpretacije, uradno izrečene na najpomembnejši državni proslavi.

Posebej ogorčeni zaradi provokacije s himno

Še posebej pa so v LDS ogorčeni tudi zaradi provokacije s himno, saj so "slišali delo Stanka Premrla z naslovom Zdravljica, ne himne!" Zaradi tega bo Svet LDS vložil kazensko ovadbo proti neznanemu storilcu, ker je na proslavi ob dnevu državnosti kršil zakon o himni.

Zbor je na namreč proslavi odpel štiri kitice Prešernove Zdravljice, zakon pa v svojem petem členu jasno pravi, da je himna Republike Slovenije le sedma kitica. "Prav tako pozivamo k javni razpravi, čemu je bila 'po naključju' na začetku proslave odpeta Zdravljica, kasneje razglašena za vajo." Obe dejanji razumejo kot grobo poigravanje s simboli države in to s strani vladajoče stranke, "ki je s tem pokazala, da ne le lažno preganja t.i. simbole agresorjev, ampak ne spoštuje niti tistih, ki jih ima za prave."