Čebašek-Travnikova pričakuje, da bo poročilo čim prej uvrščeno na razpravo v DZ. Pred tem mora sicer odzivno poročilo pripraviti tudi vlada. Poročilo varuha za leto 2011 bo izročila tudi predsedniku republike, to možnost pa je ponudila tudi predsedniku vlade.

Kot je dejal Virant v izjavi za javnost po predaji poročila, mora država ostro reagirati na področju kršenja delovnih pravic in neplačevanja prispevkov za socialna zavarovanja. Kot poudarja, je to velik problem, država pa mora reagirati po kazenski plati oz. mora tožilstvo učinkovito delati svoje, saj gre za kazniva dejanja.

Izbrisani, sodstvo in javna uprava

Glede problematike izbrisanih pa Virant pravi, da bo vlada morala pripraviti sistematično rešitev obravnavanja teh primerov. Pri primerih, kjer so bile pravice kršene, bo po njegovih besedah treba ljudem izplačati odškodnine. Ob tem pa predsednik DZ meni, da je treba primere obravnavati individualno.

Varuhinja je na področju problematike sodstva opozorila na podajanje zadev med različnimi stopnjami sodišč, ki lahko traja v nedogled, pojasnjuje Virant.

Pripombe je imela tudi na področje javne uprave, kjer se je stanje v zadnjem času nekoliko poslabšalo. Virant ima tudi sam občutek, da "je birokracija v zadnjih letih nekoliko zarjavela". Kot pravi, bo vlada morala "udariti po mizi" in bo morala dati jasno vedeti, da je servis za državljane in da je javna uprava plačana za to, da rešuje težave državljanov.