"Pri uresničevanju zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je bilo veliko operativnih težav, večina centrov za socialno delo že tekoče rešuje vloge, medtem ko so ponekod še zaostanki," je v izjavi po srečanju dejal minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak. Kjer so zaostanki večji, bodo po njegovih besedah skušali okrepiti ekipe, ki rešujejo vloge na prvi stopnji, "da pride čim prej do tekočega obravnavanja".

Pritožb pa je po njegovih besedah manj, kot so pričakovali. "Vendar jih je še vedno veliko za tekoče reševanje. Na pomoč so že prišli z drugih direktoratov na ministrstvu, če pa bo treba, bodo prišli tudi sodelavci z drugih ministrstev," je napovedal.

Vizjak poudarja, da je bil rebalans proračuna sprejet pozno

Povedal je, da je bilo med brezposelnimi osebami precej nejevolje, ker se nekateri ukrepi aktivne politike zaposlovanja, kot je na primer samozaposlitev, niso izvajali. Rebalans letošnjega proračuna je bil namreč sprejet sorazmerno pozno, je spomnil. "Vendar je na podlagi rebalansa že prišlo do potrditve velike večine programov. Nekatere programe pa še usklajujemo z ministrstvom za gospodarstvo in naj bi v praksi zaživeli v prihodnjih dneh. Tudi javna dela, ki lahko v teh časih pomenijo olajšanje na trgu dela, so že sproščena," je poudaril.

Z varuhinjo sta se dogovorila, da bi bilo področje zagovornika otrokovih pravic opredeljeno v zakonu, vendar pa bi zakon zajemal širšo skupino upravičencev, na primer tudi tiste z motnjo v duševnem razvoju, je dejal minister. Glede na dogovor bi bil "zakon lahko širše zastavljen, vendar z različno dinamiko uveljavljanja in bi šel lahko tak hitreje skozi parlamentarni postopek", je dejal minister.

Pobudniki izražajo nemoč pri soočanju z razmerami

Varuhinja je povedala, da se je minister strinjal s predlogom za obisk centra za socialno delo v Murski Soboti. "Velik del pobud varuhu iz Prekmurja se nanaša na revščino. Pobudniki izražajo nemoč pri soočanju z razmerami, v katerih so se znašli," je dejala.

V murskosoboškem centru si želijo novih oblik pomoči za te ljudi, pravi. Nekateri so popolnoma izključeni, saj nimajo niti sredstev za javni prevoz, da bi lahko prišli do centra za socialno delo, je dejala.

Varuhinja in minister sta se dotaknila tudi idejnih rešitev na področju delovnopravne zakonodaje. "Vendar o podrobnostih zaenkrat ne moremo govoriti," je dejala varuhinja.