V iztekajočem se šolskem letu je šolske klopi gulilo 159.618 učencev v osnovnih šolah in 79.900 dijakov v srednjih šolah. Učenci devetega razreda osnovne šole so s poukom zaključili že 15. junija, dijaki zaključnih letnikov srednjih šol pa 28. maja.

Čakajo le še ''popravci''

V osnovnih šolah se s torkom, 26. junija, začenja obdobje predmetnih in popravnih izpitov za učence do 8. razreda. Izpite bodo v tem roku lahko opravljali do 9. julija, medtem ko se bo za devetošolce obdobje predmetnih in popravnih izpitov zaključilo v ponedeljek, 2. julija, saj jih imajo možnost opravljati že od 18. junija. Novo priložnost bodo učenci osnovnih šol imeli še med 20. in 31. avgustom. Za srednješolce se 28. junija začenja spomladanski izpitni rok, jesenski rok pa se začenja 16. avgusta.

S septembrom več kot 160 tisoč osnovnošolčkov

Iztekajoče se šolsko leto je v osnovnih šolah zaznamoval začetek uvajanja posodobljenih učnih načrtov, ki se bo nadaljevalo tudi prihodnje šolsko leto. Posodobljeni učni načrti se uvajajo pri več predmetih in v različnih razredih. Kot pravi vodja oddelka področnih in predmetnih skupin na zavodu za šolstvo Amalija Žakelj, si strokovnjaki na področju šolstva vseskozi prizadevajo v pouk uvajati sodobne pristope oz. da je njihova bistvena naloga posodabljanje šolske prakse.

Prihodnje šolsko leto bo v šole po Sloveniji predvidoma vstopilo 161.070 osnovnošolcev in 78.560 dijakov. Med drugim se s prihodnjim šolskim letom uvaja centralna evidenca, ki bo pristojnim organom omogočala hitreje in lažje dostopati do ustreznih podatkov.