Ministrstvo se je na dogajanje tega tedna na agenciji uradno odzvalo le s skopo izjavo, v kateri ponavlja nekatere že znane informacije, med njimi tudi nekaj nepopolnih in netočnih.

Ponujena rešitev, ki jo je "snedel" ZUJF

Odločitve agencije, da ustavi delo, so na ministrstvu pospremili z vnovičnim pojasnilom, da so direktorja JAK s svojo namero glede agencije seznanili že na sestanku v marcu. Tedaj naj bi mu "ponudili rešitev", v skladu s katero bi JAK ohranila samostojnost, a bi ji zagotovili le kritje tistih stroškov, ki bi jih izvajanje nalog povzročilo ministrstvu v primeru ukinitve agencije. Vendar pa je treba ob tem predlogu ministra predvsem opozoriti, da je danes tehnično nedosledno interpretiran v zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki določa, da državni proračun krije le še programske stroške, ne pa tudi stroškov delovanja agencije, kar seveda ni enako vsebini predloga z marčevskega sestanka.

Tako ugotavljajo tudi na agenciji za knjigo. "Enaki stroški, kot bi jih izvajanje nalog povzročilo ministrstvu, niso bili definirani niti takrat niti niso sedaj," pravi predstavnica za stike z javnostmi Katja Stergar. "Zagotovo pa so za področje knjige tudi na ministrstvu in/ali ARRS potrebni poleg svetovalcev administrativni aparat, pravna in finančna služba, kakor tudi stroški za prostore, elektriko, pošto in drugo. S prenosom dejavnosti na JAK so se stroški ministrstva in ARRS zmanjšali na vseh teh področjih."

Različne interpretacije zakona

Ministrstvo je ponovilo tudi trditev, da JAK "ni pristopila k aktivnemu iskanju novih, izvenproračunskih virov financiranja", čemur Stergarjeva ugovarja, saj je JAK k temu pristopila že ob ustanovitvi in "dosegla lepe rezultate", kot pravi. Trditev se bržkone ponavlja, saj gre za vsebinsko razliko v pogledih, kot ugotavlja Stergarjeva. Četrti člen zakona o javni agenciji za knjigo, ki v 12. nalogi določa, da JAK "skrbi za pridobivanje neproračunskih sredstev in drugih virov financiranja za izvajanje strateških usmeritev na področju knjige", na agenciji razumejo drugače kot na ministrstvu. Tako določena naloga zanje po besedah Stergarjeve pomeni, da mora JAK omogočati svojim prijaviteljem, ki izpolnjujejo strateške usmeritve na področju knjige, da pridejo do takih sredstev oziroma virov financiranja. Ministrstvo to nalogo razume nekoliko drugače, lahko bi rekli celo kontroverzno, saj predlaga, da JAK na trgu išče sredstva za plače javnih uslužbencev in stroške, ki nastanejo pri njihovem opravljanju javne službe.

Na ministrstvu so v omenjeni izjavi navedli tudi doslej neznano informacijo, da naj bi bilo iskanje izvenproračunskih virov financiranja "cilj ustanovitve" agencije, česar pa v zakonu ni mogoče zaslediti, saj je to ena od 14 nalog agencije. JAK in ministrstvo si torej različno razlagata tudi cilje ustanovitve agencije: "Po našem mnenju je bil cilj ustanovitve strokovna in od politike odmaknjena skrb za knjižni lok od avtorjev do bralcev in znotraj tega financiranje programov v javnem interesu," pravi Stergarjeva.

Kako dolgo lahko zadostujejo presežki?

Agencija, ki torej dviga roke od opravljanja svojih nalog, saj za to nima finančnih pogojev, je na ministrstvo očitno že zanesla razmišljanje, naravnano k iskanju rešitev. Spomnili so se namreč, kot beremo v izjavi, da "ima JAK za stroške svojega delovanja na voljo presežna sredstva iz preteklih let". Kot so nam sporočili iz JAK, gre za neporabljena sredstva iz konca leta 2008, ki so bila tedaj namenjena začetku delovanja agencije. JAK je že sprožila ustrezen postopek, da bi smela ta sredstva v višini 57.000 evrov uporabiti za svoje delovanje v letu 2012. Glede na višino zneska je sicer vprašljivo, kako dolgo bi lahko agencija iz tega naslova krila stroške delovanja, zaradi česar je vprašljiva tudi izjava ministrstva, da obstoj presežnih sredstev "omogoča razmislek o prilagoditvah še vsaj do konca letošnjega leta, čeprav na ministrstvu menimo, da bi bilo treba prilagoditve izpeljati v najkrajšem možnem času". Ali bo JAK prilagoditve res lahko izpeljala v najkrajšem možnem času, je, kot se zdi, odvisno predvsem od hitre reakcije na ministrstvu.

Na poizvedbo, kje vidijo v JAK rešitev iz trenutnih težav, ki so nastale kot posledica sprejema ZUJF, Katja Stergar odgovarja, da rešitve situacije na kratki rok ne vidijo. Menijo pa, da bi morali o tem več vedeti na ministrstvu, "saj so spremembe, vključene v ZUJF, verjetno narejene na podlagi temeljitih premislekov ter presoje možnih oblik izvenproračunskega financiranja javne službe, ki jo opravlja JAK". Odziv ministrstva na vprašanje, katere konkretne "izvenproračunske vire financiranja" predlagajo kot možne partnerje Javne agencije za knjigo, še pričakujemo.