Nadzorni svet Družbe za avtoceste v RS (Dars) v sestavi Robert Čehovin, Dušan Hočevar, Ivan Križnik in Silva Savšek, Marjan Sisinger in Vito Meško se je na ustanovni seji sestal ob 14. uri. Na dnevnem redu je imenovanje prvega nadzornika in njegovega namestnika ter oblikovanje revizijske komisije.

Točke o zamenjavi vodstva Darsa z Matejo Duhovnik na čelu ni na dnevnem redu seje nadzornega sveta, a bi lahko bilo o tem govora pod točko razno.

Medtem ko nadzorni svet v prejšnji sestavi ni našel razlogov za menjavo uprave, v kateri sta poleg Duhovnikove še Gordana Bošković in delavski direktor Alojz Ratajc, bi lahko ta korak storili novi nadzorniki.

Minister Černač je bil v preteklih mesecih že večkrat kritičen nad vodenjem Darsa. Meni namreč, da bi se družbo dalo voditi bolj gospodarno in učinkovito. Ministra je med drugim močno ujezilo dogajanje glede odstranjevanja cestninskih postaj.

Danes je Černač poudaril, da ni skrivnost, da je bilo v zadnjem letu s strani uprave Darsa pod vodstvom Duhovnikove sprejetih kar nekaj negospodarnih odločitev, skrivnost pa ni niti, da je pred kakim letom računsko sodišče zahtevalo uveljavitev odgovornosti uprave Darsa z razrešitvijo, a se to ni zgodilo.

"Tudi sam sem bil iz medijev seznanjen s tem, da so bile podpisane negospodarne pogodbe, ki presegajo znesek milijon evrov," je danes po seji vlade še dejal minister Černač.