ZUJF tudi za študente prinesel določene spremembe in okrnitve nekaterih pravic, a vsekakor v blažji obliki, kot je bilo sprva predvideno, so sporočili iz ŠOS, kjer poudarjajo, da so na pogajanjih dosegli omilitev večine predlaganih varčevalnih ukrepov, nekatere pa je Vlada RS celo umaknila.

"Varčevalni ukrepi so prizadeli vse državljane, še posebej močno pa dijake in njihove družine. Zato sta Dijaška organizacija Slovenije in ŠOS organizirali sklad, ki bo z enkratnimi finančnimi pomočmi dvakrat letno pomagal dijakom iz socialno šibkejših družin," so sporočili iz ŠOS.

Ubrali strategijo pogajanj

"ŠOS je ob predlaganih varčevalnih ukrepih Vlade RS ubral strategijo pogajanj" so sporočili in poudarili, da so "proteste ter demonstracije pustili za čas, ko dogovor ne bi bil več mogoč".

Poudarjajo, da so dosegli umik ukrepa, ki je predvideval zmanjšanje financiranja posameznih univerz glede na odstotek ponavljavcev, in ukrep, kjer bi bil študij na 2. bolonjski stopnji plačljiv, ki je bil predlagan v t. i. reformnem programu. Sprejet je bil tudi dogovor, da ostane višina subvencij za bivanje študentov pri zasebnih ponudnikih stanovanj ali sob nespremenjena, torej 40 evrov na študenta in se ne bo znižala na sprva predlaganih 17 evrov.

"To bi za študente pomenilo precejšen finančni udarec, saj je postelj v študentskih domovih še vedno premalo za vse potrebe, bivanje pri zasebnikih pa je veliko dražje," opozarjajo pri ŠOS, kjer še pišejo, da se ukrepi dotikajo tudi študentskega dela, ki je ne glede na njegovo socialno komponento še vedno oblika prekernega dela. Ta mlade diplomante včasih postavlja še v slabši položaj, saj delodajalci izkoriščajo študentsko delo.

Z zakonom za uravnoteženje javnih financ so se ministrstva otresla študentskega dela

Tudi ŠOS deležna nižanja sredstev iz koncesijskih dajatev

"Z uveljavitvijo ZUJF-a je tudi ŠOS deležna nižanja sredstev iz koncesijskih dajatev," dodajajo pri ŠOS, kjer si bodo kljub temu prizadevali, da se upad ne bo poznal na ključnih programih in posameznih projektih, namenjenih študentom. Kot trdijo v ŠOS, so vlado že med pogajanji opozarjali, da višanje koncesijske dajatve lahko pomeni tudi nižanje urnih postavk za študente, čemur odločno nasprotujejo.

Glede študentske prehrane ŠOS zagovarja univerzalno pravico do subvencionirane študentske prehrane (SŠP), saj ta omogoča samostojnost študentov in vstopanje v osamosvajanje, zato so že na začetku zavrnili predlog o upravičenosti do SŠP glede na socialni položaj študenta.

Poudarjajo tudi, da so ob napovedani ukinitvi subvencionirane študentske prehrane med počitnicami dosegli, da se subvencije ukine le med 15. julijem in 15. avgustom, ko študenti nimajo študijskih obveznosti.

Dosegli dogovor o ustanovitvi Sveta Vlade RS za študentska vprašanja

V pogajanjih z Vlado RS so pri ŠOS dosegli tudi dogovor o konstituiranju Sveta Vlade RS za študentska vprašanja, ki je že nekaj časa visel v zraku. Študenti bomo tako kot enakovreden partner sodelovali pri pripravi dolgoročnih sistemskih rešitev s področja študentske problematike in se tako še naprej borili za pravice in interese študentov. Pri ŠOS napovedujejo, da jih v kratkem "na skupni delovni mizi čakajo štipendije in šolnine".

Glede šolnin pa ŠOS že zdaj zavrača vse glasnejše grožnje z uvedbo šolnin in z višanjem vpisnih stroškov na fakultetah. "Pravica do izobraževanja je z Ustavo RS določena pravica vsakega posameznika, brezplačno izobraževanje na prvi in drugi stopnji pa v svojem 73. členu določa tudi Zakon o visokem šolstvu. Poleg navedenega so takšne zahteve ne samo finančno neupravičene, ampak tudi neutemeljene in brez zakonske podlage".