Po porastu v prvih dveh mesecih leta število brezposelnih v marcu in aprilu tudi v sevniški območni službi upada. Konec aprila so v evidencah vseh treh uradov za delo - Brežice, Krško in Sevnica - tako zabeležili 4402 brezposelni osebi oz. 94 manj kot decembra lani (upad za 2,1 odstotka), so sporočili iz zavoda.

Težave pri pridobivanju kadrov

V primerjavi s slovenskim povprečjem je upad posavske brezposelnosti nekoliko nižji (za 1,2 odstotni točki), predvsem zaradi močnih prilivov v brezposelnost in tudi manjšega povpraševanja po delavcih. Stopnja brezposelnosti v območni službi Sevnica je 13,8-odstotna oz. za 1,8 odstotne točke višja od slovenskega povprečja.

Na območju Posavja so delodajalci v prvih štirih mesecih leta prijavili 1431 prostih delovnih mest, kar je 9,7 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Ravno zato je vsako novo delovno mesto za Posavje izrednega pomena, pojasnjujejo na zavodu.

Kljub brezposelnosti imajo delodajalci za opravljanje določenih del, med katerimi so tudi sezonska dela v kmetijstvu, težave pri pridobivanju ustrezno usposobljenih in motiviranih delavcev. Tako je bilo v preteklem letu za sezonska dela v kmetijstvu izdanih 641 dovoljenj za delo tujcev, za letošnja spomladanska dela pa 234.

Območna služba Sevnica je samo letos za te namene informirala več kot 1000 brezposelnih oseb oz. iskalcev zaposlitve in tako poskušala pokriti potrebe delodajalcev za spomladanska sezonska dela, predvsem v jagodičevju in sadjarstvu.

Sejem o zaposlitvenih priložnostih

Na zavodu poudarjajo, da je kmetijstvo z razvojem podeželja ena najpomembnejših razvojnih prednosti Posavja v naslednjem obdobju. Razvoj spodbujajo predvsem naravne danosti, ob katerih pa si regija prizadeva izkoristiti tudi možnosti, ki jih v prostor prinašajo hidroelektrarne na reki Savi, npr. možnost namakanja.

Ker razvoj odpira nove zaposlitvene možnosti na tem področju, je zavod za zaposlovanje v sodelovanju z vidnejšimi delodajalci s področja kmetijstva v petek organiziral sejem o zaposlitvenih priložnostih v kmetijstvu, že šesti po vrsti.

Na stojnicah so se predstavili delodajalci s področja kmetijstva, dve izobraževalni organizaciji in zavod, ki se ukvarja z razvojem podeželja. Poleg tega so delodajalci predstavljali možnosti zaposlitve in opravljanja sezonskih del v kmetijstvu ter možnosti srednješolskega in višješolskega izobraževanja za kmetijske poklice.