Evropska komisija se je odločila, da bo sprožila postopek proti Sloveniji na Sodišču EU, ker je zamudila rok za prenos evropskih telekomunikacijskih predpisov v nacionalno zakonodajo. Komisija tudi predlaga sodišču, naj Sloveniji naloži dnevno denarno kazen v višini 13.063,68 evra, če do njegove odločitve ne bo ustrezno ukrepala.

Turk tok dogodkov obžaloval

To kazen bi bilo namreč treba plačevati od datuma odločitve sodišča do dne, ko bo priglašen popoln prenos predpisov v nacionalno zakonodajo, tako da se ji Slovenija še lahko izogne. Rok za prenos evropskih telekomunikacijskih pravil v nacionalne zakonodaje se je iztekel maja lani.

Minister Turk je tak tok dogodkov obžaloval. Ob tem je pojasnil, da je bila novela zakona o digitalni radiodifuziji, s katerim bo Slovenija prenesla del novih evropskih telekomunikacijskih pravil, ta teden potrjen na parlamentarnem odboru. Minister pričakuje, da bo sprejet na junijski seji parlamenta.

Drugi del evropskih telekomunikacijskih pravil pa naj bi Slovenija v svojo zakonodajo prenesla z novim sistemskim zakonom o elektronskih komunikacijah. Minister pričakuje, da bo tudi ta zakon sprejet do parlamentarnih počitnic.

Evropske direktive je treba jemati resno

Na vprašanje, ali bo to dovolj hitro, da se bo Slovenija izognila kazni, je minister odgovoril, da ne more reči, kako se bo odzvala Evropska komisija. Poudaril je, da bodo komisiji še enkrat pojasnili časovni okvir sprejemanja zakonov in načrt, da se stvar reši do parlamentarnih počitnic.

Ob tem je minister še opozoril, da je treba evropske direktive jemati resno. V omenjenem primeru gre po njegovih besedah za direktivi, ki po eni strani krepita varstvo potrošnika, po drugi pa konkurenco na trgu. "To so direktive, ki so na koncu koristne za ljudi in uporabnika ter silijo države, vlade, da se obnašajo odgovorno, sicer pride kazen," je še poudaril in pripomnil, da so bile sicer "stvari zamujene v prejšnjem mandatu".

Zavedajo se resnosti položaja

Tudi ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v sporočilu za javnost "žal ugotavlja, da na nekdanjem ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v zadnjih dveh letih temu projektu niso dali zadostne prioritete, ki bi zagotovila prilagoditev slovenske zakonodaje v predpisanem roku".

Na ministrstvu se še poudarili, da se zavedajo resnosti položaja, zato so v mandatu te vlade takoj pristopili k reševanju zaostale problematike in novelo zakona o digitalni radiodifuziji posredovali v sprejetje državnemu zboru.

Zamude, ki je nastala že v prejšnjem mandatu pri pripravi novega sistemskega zakona o elektronskih komunikacijah, pa po navedbah ministrstva "ni bilo mogoče sanirati v kratkem času od nastopa mandata nove vlade".

Na ministrstvu sedaj pospešeno končujejo pripravo gradiva predloga novega zakona o elektronskih komunikacijah za predložitev v medresorsko usklajevanje, ki ga načrtujejo v juniju. Zaradi resnosti položaja in možnosti izreka dnevne denarne kazni nameravajo predlagati sprejem zakona v državnem zboru po nujnem postopku.

"Naš cilj je torej doseči sprejetje novega zakona o elektronskih komunikacijah in njegovo notifikacijo Evropski komisiji še pred izrekom sodbe Sodišča EU. V tem primeru se bo namreč Slovenija plačilu kazni še lahko izognila," so sklenili.

Finančne sankcije že ob prvi napotitvi na sodišče

Če bi Slovenija direktivi o boljši pravni ureditvi in državljanskih pravicah, ki spreminjata prejšnjih pet direktiv, ki urejajo področje državljanskih pravic in obveznosti operaterjev, v nacionalni pravni red prenesla pred odločitvijo sodišča, bi bil postopek umaknjen in kazni ne bi bilo, je pojasnil tiskovni predstavnik komisarke za digitalno družbo Neelie Kroes, Ryan Heath.

Komisija lahko po novih pravilih, ki jih je uvedla lizbonska pogodba, za članico, ki ni priglasila prenosa predpisov EU, predlaga finančne sankcije že ob prvi napotitvi na sodišče. Te sankcije upoštevajo trajanje in težo kršitve ter velikost zadevne države članice.

S tem novim ukrepom želi komisija zagotoviti hitrejši prenos evropske zakonodaje v nacionalne. Sicer, v primeru samega kršenja zakonodaje, komisija finančno kazen za kršiteljico predlaga šele ob drugi napotitvi na sodišče.

Poleg Slovenije še Belgija, Nizozemska, Poljska in Portugalska

Komisija je danes sporočila, da bo zaradi telekomunikacijskih pravil na sodišče napotila še štiri članice unije - Belgijo, Nizozemsko, Poljsko in Portugalsko. Priporočena kazen za Belgijo je 70.353 evrov na dan, za Poljsko 112.190 evrov na dan in za Portugalsko 22.014 evrov na dan. Obenem je sporočila, da naj bi Nizozemska kmalu ustrezno ukrepala, tako da naj njen primer vendarle ne bi bil predložen sodišču.

Nova evropska telekomunikacijska pravila, ki jih Slovenija še ni prenesla v svojo zakonodajo, naj bi zagotovila konkurenčnejši trg za potrošnike in podjetja, potrošnikom pa tudi nove pravice, kot je možnost zamenjave telefonskega operaterja v enem dnevu brez spreminjanja številke ali takojšnje obveščanje o kraji osebnih podatkov na spletu.

Evropska komisija, ki je varuhinja evropske zakonodaje, lahko pravno ukrepa proti članici, ki krši evropska pravila. Postopek se začne s prvim opominom, s katerim jo prosi za pojasnila. Če se država v določenem roku, običajno ima časa dva meseca, ne odzove ustrezno, sledi drugi opomin, v katerem komisija članico pozove, naj spet v določenem roku, običajno v dveh mesecih, ustrezno ukrepa. Če tudi drugi opomin ne zaleže, lahko komisija primer predloži Sodišču EU.